เพชรบูรณ์จัดระเบียบสายสื่อสาร

เพชรบูรณ์จัดระเบียบสายสื่อสาร เพื่อความเป็นระเบียบสวยงาม และปลอดภัย รองรับเมืองท่องเที่ยว

วันที่ 25 กันยานน ที่บริเวณหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นำส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกันจัดระเบียบสายสื่อสาร และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า เพื่อเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และ ลดอุบัติเหตุจากสายสื่อสาร ที่ไม่เป็นระเบียบและชำรุด นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีและเอื้อต่อการท่องเที่ยวภายในจังหวัดด้วย

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า เพชรบูรณ์เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาเยือนจำนวนมาก แต่ขณะเดียวกันการขยายโครงข่ายด้านโทรคมนาคมและการบริการไฟฟ้า ให้เกิดการทั่วถึง แต่สิ่งดังกล่าวกลับกลายเป็นปัญหาที่สะสมมานานและยากต่อการแก้ไขในเวลาอันรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะหน่วยงานที่จะต้องอาศัยเสาไฟฟ้าเพื่อดำเนินการ อย่างไรก็ตาม ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่มีจุดเริ่มต้นดำเนินการ

สำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์ เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะกระจายกำลัง ลงพื้นที่จัดระเบียบสายสื่อสารต่างๆโดยจะเน้นถนนสายหลักและชุมชนเมืองก่อน จากนั้นจะเข้าพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะเขาค้อและภูทับเบิก ทั้งนี้เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว พร้อมกันนี้ ขอความร่วมมือประชาชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากพบเห็นสายหย่อนยาน กีดขวางการจราจร หรืออุปกรณ์บนเสาไฟฟ้าชำรุด ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าได้ ที่สายด่วนคอลเซ็นเตอร์ 1129 ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น