บอร์ด กสทช. ไฟเขียว! จัดประมูลคลื่น 1800 MHz 4 ส.ค.นี้

1800-MHz

1,800 MHz – ที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. มีมติให้ดำเนินการจัดประมูลคลื่น 1,800 เมกะเฮิรตซ์ ในวันที่ 4 ส.ค.61 ขณะที่ “แจส โมบาย” ถูกตัดสิทธิการประมูล หลังจากทิ้งใบอนุญาตในการประมูลครั้งก่อน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. มีมติให้ดำเนินการจัดประมูลคลื่น 1,800 เมกะเฮิรตซ์ ในวันที่ 4 ส.ค.61 โดย กสทช.ให้ตัดสิทธิ “แจส โมบาย” สำหรับเข้าประมูลในครั้งนี้ เนื่องจากได้ทิ้งใบอนุญาตในการประมูลครั้งก่อนไป

อย่างไรก็ตาม สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1,740-1,785 MHz/1,835-1,880 MHz ซึ่งจะใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการประประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1,800 MHz มีดังนี้

1. คลื่นความถี่ที่จะนำมาประมูลทั้งหมด มีจำนวน 45 เมกะเฮิรตซ์ โดยเห็นควรกำหนดขนาดคลื่นความถี่ที่จะประมูลออกเป็น 3 ชุดๆ ละ 15 เมกะเฮิรตซ์ ต่อ 1 ใบอนุญาต

2. มีการจำกัดเพดานการถือครองคลื่นที่ 40% ของขนาดคลื่นความถี่ที่นำมาประมูล โดยกำหนดราคาเริ่มต้นของการประมูลไว้ที่ 37,457 ล้านบาท และกำหนดหลักประกันการประมูล เท่ากับ 1,873 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาสุดท้ายจากการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1,800 MHz ในครั้งก่อน

3. กรณีที่จะมีการทิ้งการประมูลร่างประกาศฉบับนี้ได้ปรับให้มีความเข้มขึ้น โดยหากมีการทิ้งใบอนุญาตสำนักงาน กสทช. จะยึดหลักประกันการประมูล 1,873 ล้านบาท และการคิดค่าปรับอีก 5,619 ล้านบาท เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 7,492 ล้านบาท

ส่วนการประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz นั้น มติที่ประชุม กสทช. ขอให้ชะลอไว้ก่อน จนกว่าผลการทดลองภาคสนาม (Field Trial) สำหรับการป้องกันการรบกวนคลื่นความถี่ต่อระบบคมนาคม รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมกรณีกระทรวงคมนาคมขอทบทวน การกำหนดคลื่นความถี่สำหรับระบบคมนาคมขนส่งทางรางจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ขอให้ชะลอการประมูลออกไปจนกว่าจะได้ข้อสรุปผลการศึกษาทั้งหมด

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น