ทม.สะเดา จัดแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ 19 ชุมชน มีนักกีฬา และประชาชนเข้าร่วมนับพัน

สงขลา – สะเดา กีฬาชุมชนสัมพันธ์ เสริมสร้างความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ 19 ชุมชน ในอำเภอสะเดา ประจำปี 2562 จัดยิ่งใหญ่ ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองสะเดาอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีขบวนพาเหรด พร้อมนักกีฬานับพันคน แข่งกีฬารวม 7 ประเภท

21 กันยายน 2562 เวลาประมาณ 09.00 น.ขบวนพาเหรด และแฟนซีต่างๆ พร้อมด้วยนักกีฬา กองเชียร์ มีทั้งคณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรี อสม. เด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ และคนชรา จาก 19 ชุมชนในอำเภอสะเดา เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรด ซึ่งในปีนี้มีการแต่งกายชุดต่างๆสีสันสวยงาม

โดยส่วนใหญ่เป็นชุดเกี่ยวกับการรีไซเคิล และรณรงค์การลดการใช้ถุงพลาสติก และการกำจัดขยะ ซึ่งขบวนพาเหรดได้เริ่มต้นเดินจากถนนกาญจนวนิช บริเวณหน้าศาลาไท่หัว ไปถึงสนามกีฬากลางเทศบาลเมืองสะเดา ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร สองข้างทางมีประชาชนให้ความสนใจ มายืนดูเป็นจำนวนมาก

สำหรับพิธีเปิดมีนายสุเมธ ศศิธร นายกเทศบาลเมืองสะเดา เป็นประธานร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ซึ่งนายกเทศบาลเมืองสะเดากล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือร่วมใจ ของคณะกรรมการทุกฝ่าย ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างความสามัคคี และความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนกับเทศบาล ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชน มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งเน้นความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มากกว่าการคำนึงถึงผลแพ้หรือชนะ

ดังความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชที่ว่า “ การกีฬานั้น ย่อมเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปแล้วว่า เป็นปัจจัยในการบริหารร่างกายแข็งแรง และฝึกอบรมจิตใจให้ผ่องแผ้วร่าเริง รู้จักแพ้ และชนะไม่เอารัดเอาเปรียบกัน มีการให้อภัยซึ่งกันและกัน สามัคคีกลมเกลียวกัน อย่างที่เรียกกันว่า มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ”

ส่วนกีฬาที่ทำการแข่งขันในภาคเช้า ประกอบด้วยการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษ ระหว่างผู้บริหาร ,สมาชิกสภาเทศบาล, z^ผู้อำนวยการกอง กับคณะชุมชน / แม่บ้าน การแข่งขันเต้น แอโรบิค  ส่วนภาคบ่ายมีวิ่งผลัดลูกโป่งน้ำ ชาย หญิง วิ่งผลัดกระสอบคู่ ชาย หญิง  ส่งบอลข้ามหัว วิ่งผลัดตีล้อยาง และวอลเล่ย์น้ำ รวมทั้งหมด 7 ประเภท

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสงขลา กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น