แห่ร่วมปั่นลดใช้พลังงาน ลดโลกร้อน วัน Car Free Day

ปราจีนบุรี – แห่ร่วมปั่นลดใช้พลังงาน ลดโลกร้อน วัน Car Free Day จ.ปราจีนบุรี เพื่อลดมลพิษทางอากาศ ลดปัญหาการจราจรและส่งผลโดยตรงต่อการประหยัดพลังงานน้ำมัน

เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 15 ก.ย.62 ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง จ.ปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปราจีนบุรี ปั่นลดใช้พลังงาน ลดโลกร้อน” (Prachinburi Car Free Day 62) และการจัดนิทรรศการด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนจังหวัดปราจีนบุรี เนื่องด้วยในวันที่ 22 กันยายนของทุกปี เป็นวัน Car Free Day ซึ่งทั่วโลกจะให้ความสำคัญกับการรณรงค์ลดใช้รถส่วนบุคคลมาใช้รถขนส่งมวลชนหรือรถจักรยาน เพื่อลดมลพิษทางอากาศ ลดปัญหาการจราจรและส่งผลโดยตรงต่อการประหยัดพลังงานน้ำมัน

 

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว มักจัดเป็นกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสนองนโยบายของกระทรวงพลังงาน โดยจังหวัดปราจีนบุรีได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ปี 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนให้กับประชาชน ผ่านการจัดกิจกรรมและการเผยแพร่ผ่านสื่อในช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน จังหวัดปราจีนบุรีจึงได้ร่วมกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพปราจีนบุรี จัดกิจกรรมปั่นจักรยานขึ้นระยะทาง 30 กิโลเมตร

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 500 คน ซึ่งทำให้เป็นการลดใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้ยานพาหนะจำนวน 500 คัน ในระยะทาง 30 กิโลเมตร หากเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ต้องใช้น้ำมันจำนวน 750 ลิตร คิดเป็นเงิน 20,790 บาทหรือเดินทางด้วยรถยนต์ต้องใช้น้ำมันจำนวน 1,500 ลิตร คิดเป็นเงิน 41,580 บาท

—————————
ข่าว-ภาพโดย/มานพ เสนานุช

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปราจีนบุรี กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น