ชาวบ้านวังใหม่ยื่นหนังสือรัฐมนตรี ก.ทรัพย์ฯ ร้อง จนท.ปกปิดข้อมูลอีไอเอ..!!

สระแก้ว – ชาวบ้านวังใหม่-ประธาน ทสม.สระแก้ว ยื่นหนังสือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงานวันสิ่งแวดล้อมไทย ร้องเจ้าหน้าที่ สผ.ปกปิดข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม กรณีโรงงานน้ำตาล-โรงไฟฟ้าชีวมวลฯ พื้นที่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว เตรียมลงพื้นที่สระแก้วคุยข้อมูลข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.60 ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก น.ส.กนกกาญจน์ วงษ์ชัยยะ ตัวแทนชาวบ้านวังใหม่ ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว กรณีคัดค้านโครงการขยายโรงงานน้ำตาลทรายแห่งใหม่และโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 60 เมกกะวัตต์ในพื้์นที่ ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ สผ. โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) ได้ลงมติเห็นชอบรายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม(อีไอเอ)ของบริษัทเอกชน ไปเมื่อวันที่ 25 ต.ค.60 โดยไม่มีการนำข้อมูลของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ชาวบ้านนำเข้าชี้แจงมาพิจารณานั้น ภายหลังทางชาวบ้านได้ยื่นขอมติรายงานการประชุมและรายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำมาศึกษารายละเอียดแนวทางการแก้ไขปัญหาและผลกระทบต่อประชาชน ตามข้อคัดค้านและข้อเสนอของชาวบ้าน เนื่องจากมีผู้ได้รับผลกระทบในชุมชนจำนวนมาก โดยเฉพาะอาชีพเลี้ยงโคนม ซึ่งเป็นอาชีพพระราชทาน ร.9 ,อาชีพทำมะม่วงส่งออก และอาชีพผลิตลำไยนอกฤดู แต่มีการปกปิดข้อมูลไม่ให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบได้รับข้อมูลข้างต้นนั้น

ภายหลัง พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางมาร่วมเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคมของทุกปี และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “สืบพระราชปณิธาน สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในเรื่องของจิตอาสา การทำความดีด้วยหัวใจมาเป็นแนวทางในการรณรงค์เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมทำความดีเพื่อประเทศชาติ โดยเฉพาะเรื่องการดำเนินชีวิตตามแนวทางศาสตร์พระราชาและการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นสมบัติของแผ่นดิน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ เสร็จสิ้น นายบุญลาศ ศรีจันทร์ ประธาน ทสม.สระแก้ว และ น.ส.กนกกาญจน์ วงษ์ชัยยะ ตัวแทนชาวบ้านวังใหม่ฯ และสมาชิก ทสม.สระแก้ว อ.วังสมบูรณ์  ได้เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนกรณีดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย

นายบุญลาศ ศรีจันทร์ ประธาน ทสม.สระแก้ว กล่าวว่า ได้รับทราบปัญหากรณีนี้มาโดยตลอด หลังรับทราบเรื่องแล้วเห็นว่า หน่วยงานรัฐไม่ควรปกปิดข้อมูลกับผู้ได้รับผลกระทบ จึงเข้าร่วมยื่นหนังสือร้องเรียนดังกล่าว ซึ่งจังหวัดสระแก้วควรจะเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวและไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน ดังนั้น บทบาทของ ทสม.จะต้องทำหน้าที่เป็นโซ่ข้อกลางในการประสานระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งหลังรับหนังสือแล้ว พล.อ.สุรศักดิ์ฯ บอกว่า รับทราบข้อมูลปัญหาของชาวบ้านวังใหม่-วังสมบูรณ์มาโดยตลอด และกำลังเตรียมลงพื้นที่ไปนั่งคุยกับชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างจริงจังสักวัน เพื่อให้ทราบข้อมูลที่แท้จริงด้วย

น.ส.กนกกาญจน์ กล่าวต่อด้วยว่า กรณีนี้ชาวบ้านพยายามดำเนินการตามขั้นตอนแล้วในการขอรับข้อมูลทั้งหมด เพื่อตรวจสอบว่ามีความไม่โปร่งใส มีข้อผิดพลาดอะไรบ้าง ซึ่งถือว่าเป็นความชอบธรรม เพราะโครงการฯจะมีผลกระทบไปยังชาวบ้านในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอนาคตชั่วลูกชั่วหลานชัดเจน แต่กลับมีการร่วมกันปกปิดข้อมูลที่ชาวบ้านควรรู้ ควรเห็น เพื่อไม่ให้มีใครไปโต้แย้ง ตั้งธงผลักดันโครงการฯกันแบบไม่ฟังเสียงประชาชน อาศัยสถานการณ์ เอาทหารมาบีบบังคับกันจนชาวบ้านต้องตั้งโลงศพแสดงความอาลัยให้กับกระบวนการเหล่านี้ จึงทำให้ชาวบ้านไม่มีทางเลือกที่จะต้องลุกขึ้นจับมือกันปกป้องชุมชน เพื่อรักษาอาชีพพระราชทานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ไว้ให้ลูกหลานต่อไป

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสระแก้ว กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น