ด่วน!! พี่น้องอีสาน “หากเกิดการผิดพลาดในอวกาศ” อาจมีวัตถุตกวันนี้ (12 กันยายน 2562)

โทรสารในราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด่วนที่สุด แจ้งเตือน 3 จังหวัด อีสาน หากเกิดการผิดพลาดในอวกาศ อาจมีวัตถุตกใส่ เตรียมพร้อมหากมีวัตถุตก วันนี้

วันที่ 11 กันยายน 2562 จาก อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ ให้หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเฝ้าระวัง วัตถุจากนอกโลก อาจตกใส่สร้างความเสียหาย ลงวันที่ 11 กันยายน 2562 ความว่า

1. อ้างถึง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. หรือ จิสด้า (GISTDA) ได้รับข้อมูลการประกาศนักบิน (NOTICE TO AIRAMEN: NOTAM) พบว่ามีโอกาสที่จะเป็นการยิงจรวดจากศูนย์นำส่ง ดาวเทียมไท่หยวน (Taiyuari Satellite launch Center) จากหน่วยงานการบินพลเรือนของประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีน โดยเส้นทางจรวดส่งดาวเทียมจะพาดผ่านจังหวัดอำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 12 กันยายน 2562 ช่วงเวลา 10.20 – 10.56 น. รายละเอียดตามเอกสารแนบ

2. ให้จังหวัด เตรียมความพร้อม ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยง ให้พิจารณาดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย พ.ศ.2550 ต่อไป ลงชื่อ นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

โดยทางสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วิเคราะคาดการณ์ว่า

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด ได้รับข้อมูลการออกประกาศนักบิน (NOTICE TO AIRMEN: NOTAM) จากหน่วยงานการบินพลเรือนของ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าจะดำเนินการกิจกรรมการบินอวกาศ ในวันที่ 12 กันยายน 2562 ช่วงเวลา 10.20-10.56 น. โดยบริเวณที่ได้รับผลกระทบอยู่ใน จังหวัดอุดรมีชัย จังหวัดพระวิหาร และจังหวัดเสียมราฐ ของราชอาณาจักรกัมพูชา นั้น

จากการวิเคราะห์และการติดตามการแจ้งเตือนของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ผ่านมา มีโอกาสที่ กิจกรรมข้างต้นจะเป็นการยิงจรวดส่งดาวเทียมจากศูนย์นำส่งดาวเทียมไท่หยวน (Taiyuan satellite launch Center) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเส้นทางจรวดส่งตาวเทียมจะ พาดผ่านจังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี และสอดคล้องกับตำแหน่งการแจ้ง เตือนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

กิจกรรมการบินอวกาศของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนข้างต้น มีความเสี่ยงที่ขึ้นส่วนจรวด จะตกกลับลงมายังโลกตามแนวพาดผ่านของจรวดนำส่งตาวเทียม โดยเฉพาะพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ประกาศนักบิน (NOTAM) ในราชอาณาจักรกัมพูชา จึงเห็นควรแจ้งหน่วยงานในพื้นที่รับทราบสถานการณ์และเตรียมพร้อม ตามแผนบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวชายแดนจังหวัด ศรีสะเกษ หากสถานการณ์มีความคืบหน้า คณะทํางานฯ จะประสานผ่านผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ในคณะทำงานฯ อย่างต่อเนื่องต่อไป

ภาพอวกาศจาก pixabay.com

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดน่าน กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น