ภูมิปัญญาชาวบ้าน เก็บเศษขยะใช้แทนเงิน ลดรายจ่ายเพิ่มเป็นรายได้เลี้ยงชุมชน

ภูเก็ต-ขยะเหลือใฃ้จำนวนมากในชุมชน ขวดแก้ว กระป๋องน้ำอัดลม ถุงพลาสติก เศษไม้เหลือใช้ในงานก่อสร้าง ถูกนำมาจัดการด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านที่ไร้ปริญญา แต่สร้างมูลค่าลดรายจ่ายสร้างรายได้คนในฃุมฃน

วันนี้ (11 ก.ย.62)  นายสุทินทรา คิดพิศาล อายุ 52 ปี ประธานศูนย์พัฒนาศักยภาพสิ่งแวดล้อม ชุมชนกิ่งแก้ว ซอย 1 หมู่ที่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เปิดเผยถึงการนำขยะที่ถูกทิ้งไว้ไม่มีค่าเอากลับมาเพิ่มมูลค่าให้สมาฃิกในฃุมฃน โดยได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานที่ต่างๆ กับหน่วยงานของจังหวัดภูเก็ต หลายพื้นที่ล้วนแล้วแต่มีปัญหาเรื่องขยะทั้งสิ้น กลับมาก็คิดหาวิธีการลดขยะในชุมชนของเรา ก่อนเริ่มจากชักชวนเพื่อนบ้านในชุมชนมาพูดคุยทำความเข้าใจในปัญหาเศษขยะในอดีตชุมฃนกิ่งแก้ว หมู่ที่ 3 นี้จะมีขยะรีไซเคิลจำนวนมากเช่น ขวดแก้ว กระป๋องน้ำอัดลม ถุงพลาสติก เศษไม้เหลือใช้ในงานก่อสร้าง เศษขยะเหล่านี้สร้างปัญหาให้กับชุมชนมาโดยตลอด หลังจากมีการพูดคุยกันกับคนในชุมชนก็เกิดการรวมตัวกัน มีกติการ่วมกันในการกำจัดขยะโดยขยะที่รีไซเคิลได้จะถูกนำมาบริจาคไว้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพสิ่งแวดล้อม ชุมชนกิ่งแก้ว ซอย 1 เมื่อมีขยะจำนวนมาก คณะกรรมการประจำศูนย์ฯ ก็จะนำขยะไปขาย เอาเงินที่ได้ไปฝากเป็นเงินกองทุนหมุนเวียนของชุมชนเดือนละประมาณ 50,000 บาท ขายได้ก็เอาไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ไว้ซ่อมบำรุงรักษาของใช้ เงินทุนก้อนนี้ได้เข้าไปจัดซื้ออะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน อะไหล่รถจักรยานของลูกหลาน เครื่องครัวส่วนรวม และแผงโซล่าเซลล์ที่นำมาใช้เป็นพลังงานทดแทน เรามีกติกาอยู่ว่าทุกคนที่นำเครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยาน มาซ่อมก็ให้นำขยะรีไซเคิลมาแลกแทนการจ่ายเงิน หรือยืมเครื่องครัวส่วนรวมไปก็ให้เก็บขยะรีไซเคิลมาจ่ายเป็นค่ายืมของไปใช้ ปัจจุบันทางกลุ่มมีสมาชิกทั้งชุมชนรวม 314 ครัวเรือน ขยะรีไซเคิลลดลง 100 เปอร์เซ็น

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดภูเก็ต กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น