สถานฑูตญี่ปุ่น ส่งที่ปรึกษาส่องดูความสุขของคนไทยในชนบท ที่แปดริ้ว

สถานฑูตญี่ปุ่น ส่งที่ปรึกษาลงพื้นที่ส่องดูความสุขของคนไทยในท้องถิ่นชนบทที่ อบต.บางไผ่ เมืองแปดริ้ว ก่อนเอ่ยปากชมเปาะถึงวิถีชีวิตคนชนบทของไทยมีความเป็นอยู่ที่เป็นสุขมากกว่าคนญี่ปุ่น ระบุเป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัย เผยดัชนีค่าความสุขของคนไทยถูกจัดอันดับโดยองค์การสหประชาชาติมีค่าสูงมาก ทั้งที่รายได้เฉลี่ยต่อหัวของคนไทยต่ำกว่าคนญี่ปุ่น

วันที่ 11 ก.ย.62 เวลา 14.30 น. นายฮิชาโอะ โฮริโคชิ (MR.HISHO HORIKOSHI) ที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองสถานเอกอัคราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้เดินทางลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และการบริหารจัดการงานในท้องถิ่น ที่ อบต.บางไผ่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมเข้าพบปะพูดคุยกับ นายยศดนัย สินสมบัติ นายก อบต.บางไผ่ ท่ามกลางกลุ่มชาวบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเดินทางมารอคอยต้อนรับกันอย่างอบอุ่น

หลังจากการเข้าพบปะและพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับทางนายก อบต.บางไผ่ เป็นเวลานานถึงเกือบ 1 ชม.แล้ว นายฮิชาโอะ ได้กล่าวว่า การเดินทางลงพื้นที่เข้ามายัง อบต.บางไผ่ ในวันนี้ เพื่อลงมาศึกษาดูข้อมูลถึงวิถีชีวิตชุมชน ของคนในชนบทของไทย ซึ่งมีค่าดัชนีความสุขสูงกว่าคนญี่ปุ่น ตามการจัดลำดับดัชนีความสุขจากองค์การสหประชาชาติ ทั้งที่คนไทยนั้นมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวน้อยกว่าคนญี่ปุ่นมาก

โดยในตัวเมืองกรุงเทพฯ ของไทยนั้น อาจดูมีความวุ่นวายทางการเมืองมาโดยตลอดจนเข้าใจยาก แต่ชีวิตของคนไทยในชนบทนั้น กลับมีความเป็นอยู่ที่เป็นสุข อยู่สบายมาก และส่วนใหญ่เป็นคนที่มีอัธยาศัยดี ใจดี และรู้สึกอบอุ่น ชีวิตของคนไทยด้านนอกตัวเมืองจึงน่าอยู่อาศัยมากที่สุด ทางญี่ปุ่นจึงได้นำเอามาศึกษาหาความจริงจากชีวิตคนไทยตามท้องถิ่นต่างๆ ด้วย

ขณะเดียวกันความสัมพันธ์ของคนไทยกับคนญี่ปุ่นนั้นยังมีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนาน จึงได้เข้ามาพูดคุยกันถึงในเรื่องของการส่งเสริมด้านความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยกับคนญี่ปุ่น ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันที่ดีตลอดมาอย่างยาวนาน ส่วนการเลือกเข้ามาดูถึงวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา นั้น เนื่องจากในพื้นที่แห่งนี้ มีชาวญี่ปุ่นได้เข้ามาลงทุนทำธุรกิจกันเป็นจำนวนมาก

โดยมีคนไทยบางคนยังได้เข้าไปทำงานอยู่ในสถานประกอบการของคนญี่ปุ่นด้วย อีกทั้ง อบต.บางไผ่ ยังมีการบริหารงานที่ดี มีความโปร่งใสจากการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สามารถตรวจสอบได้ และได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติมาอย่างหลากหลายรางวัล เช่น รางวัลพระปกเกล้า “ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน” ในการบริหารงาน

อีกทั้ง นายก อบต.บางไผ่ ยังมีการจัดการท้องถิ่นได้ดีมาก มีการดูแลประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีหลายด้าน ด้วยความพยายามอย่างเต็มที่ จนในบางครั้งยังต้องควักเงินส่วนตัวออกมาใช้ทำงานเพื่อช่วยชาวบ้านอีกด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม ซึ่งการเข้ามาเยี่ยมชมในวันนี้ ยังได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านอย่างอบอุ่นมากด้วย โดยมีทั้งชาวบ้านและผู้นำชุมชนที่มารอคอยต้อนรับกันอย่างอบอุ่น นายฮิชาโอะ กล่าว

ด้าน นายยศดนัย กล่าวว่า รู้สึกดีใจและขอขอบคุณต่อทางสถานฑูตญี่ปุ่นมาก ที่เห็นถึงความสำคัญของ อบต.บางไผ่ และได้เข้ามาสัมผัสและพบปะพูดคุยด้วย โดยมีการแนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นให้แก่เราในครั้งนี้ด้วย จึงคาดหวังว่าในอนาคตโอกาสต่อไป อบต.บางไผ่ จะได้รับความร่วมมือจากทางสถานฑูตญี่ปุ่น ในอีกหลายๆ ด้าน ที่อาจจะเข้ามาสู่คนในพื้นที่ นายยศดนัย กล่าว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดฉะเชิงเทรา กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น