“ติดปีกเติมฝัน ปันความรู้ สู่อาชีพการบิน ปี 2” เยาวชน 3 จังหวัด เรียนรู้สู่อาชีพด้านธุรกิจการบินกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์

สายการบินบางกอกแอร์เวย์นำเยาวชนจากจังหวัดสุโขทัย,จ.ตราดและเกาะสมุย จ.สุราษณ์ธานีเข้าร่วมกิจกรรม “ติดปีกเติมฝัน ปันความรู้ สู่อาชีพการบิน ปี 2”

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ทำธุรกิจ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ กล่าวว่า บริษัทฯ จัดกิจกรรม “ติดปีกเติมฝัน ปันความรู้ สู่อาชีพการบิน ปี 2” นำคณะเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาจาก 3 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย ตราด และ สุราษฎร์ธานี พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา รวม 56 คน เดินทางโดยเที่ยวบินของสายการบินบางบางกอกแอร์เวย์มาร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้ ณ ศูนย์ปฏิบัติการการบินบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จ.สมุทรปราการ เป็นเวลา 3 วัน เพื่อรับฟังการบรรยายให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ทางด้านธุรกิจการบินจากพนักงานและผู้บริหารของสายการบิน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการรับผิดชอบต่อสังคมหรือ CSR ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สในส่วนของการสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนท้องถิ่นได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจการบิน จากผู้บรรยายที่มีประสบการณ์ในสายงานโดยตรง อาทิ นักบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานต้อนรับผู้โดยสารภาคพื้นดิน พนักงานสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร และ ฝ่ายช่าง เป็นต้น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการค้นหาตนเอง และอาชีพที่เหมาะสมในอนาคต ซึ่งเยาวชนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทดลองขับเครื่องบินในห้องจำลองการบิน หรือ Flight Simulator โดยมีตนเป็นผู้ให้คำแนะนำและบรรยายด้วยตัวเอง นอกจากนี้ เยาวชนยังได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตอาหารเพื่อเสิร์ฟบนเครื่องบินจาก บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด หรือ Bangkok Air Catering) อีกด้วย

นายพุฒิพงศ์ กล่าวต่อว่า กิจกรรมติดปีกเติมฝัน ปันความรู้ สู่อาชีพการบิน ปี 2 บริษัทฯ ได้คัดเลือกเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่มีอายุระหว่าง 14-17 ปี จาก 7 โรงเรียนใน 3 จังหวัด พร้อมครูที่ปรึกษาโรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 56 คน ได้แก่ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จาก จ.สุโขทัย โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม โรงเรียนตราษตระการคุณ จาก จ.ตราด โรงเรียนเกาะสมุย โรงเรียนทีปราฏร์พิทยา จากเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

ซึ่งในปีนี้ได้เปิดโอกาสให้บุตรหลานของพนักงานบริษัทฯ ที่มีอายุระหว่าง 14-17 ปี เข้าร่วมโครงการเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเยาวชนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสุโขทัย กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น