ว่าที่ร้อยตรี  นิรันดร์  ดุจจานุทัศน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานในพิธีเปิด นิทรรศการผลงานการดำเนินโครงการ  ยุวเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา  ประจำปี  2562

ว่าที่ร้อยตรี  นิรันดร์  ดุจจานุทัศน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานในพิธีเปิด นิทรรศการผลงานการดำเนินโครงการ  ยุวเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา  ประจำปี  2562

วันที่  10  กันยายน  2562 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา  ลานกิจกรรม  ชั้น  1  โดย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา  ได้มีการจัดให้มีพิธีเปิดนิทรรศการผลงานการดำเนินโครงการ  ยุวเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา  ประจำปี 2562  โดยได้รับเกียรติจาก  ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์  ดุจจานุทัศน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานในพิธี  โดยมี  นายกังสดาล สวัสดิ์ชัยเกษตรจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้กล่าวรายงาน

นายกังสดาล สวัสดิ์ชัยเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานเสริมสร้างเละพัฒนากลุ่ม ยุวเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร้างทัศนคติที่ดี และปลูกฝังค่านิยมการทำงานเกษตรกรให้กับเด็ก และเยาวชนผ่านกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร ทั้งนี้การจัดแสดงนิทรรศการ และผลการดำเนินงานยุว เกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา จะเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร และที่ปรึกษากลุ่มยุว เกษตรกรได้เลกเปลี่ยนเรียนรู้การคำเนินงานของกลุ่มยุวเกษตรกรกลุ่มอื่นๆ โดยการรับความรู้ทั้งทางภาค วิชาการ และภาคปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความเกิดเห็นการเรียนรู้จากกลุ่มยุวเกษตรกร ที่ประสบความสำเร็จเพื่อนำแนวคิดไปพัฒนาเละสร้างแรงจูงใจในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายให้ยุวเกษตรกร และที่ปรึกษายุวเกษตรกรเกิดความร่วมมือ และสร้างความเข้มเข็งในการขับเคลื่อนการพัฒนางานยุวเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพตลอดจนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินัยอันเป็นพื้นฐานของการ

ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้  ได้มีเกษตรอำเภอทั้ง  32 อำเภอ และยุวเกษตรกร ทั้ง 32 อำเภอเข้าร่วมแสดงผลงานการดำเนินงาน พร้อมนำเสนอให้กับประธานและคณะกรรมการได้รับรู้ถึงการมีส่วนร่วม  อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน  องค์กรต่าง ๆ อาทิ  จังหวัดนครราชสีมา  กรมส่งเสริมการเกษตร  เซ็นทรัลโคราช   สมาคมนักข่าว จังหวัดนครราชสีมา  บริษัทบุญนภาพัฒนาการเกษตร จำกัด  จักรีคอนกรีต และLIES แอพพลิเคชั่นการเกษตร  ที่ได้มอบทุนสนับสนุนในการต่อยอดทางความคิด  และซื้ออุปกรณ์ในการดำเนินงานของน้อง ๆ ยุวเกษตรกร ในจังหวัดนครราชสีมาอีกด้วย

>>>>>>  ชมภาพบรรยากาศ>>>>>>>>>>

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น