เจ๋ง! ‘ธนาคารสัตว์น้ำระบบอัตโนมัติ’ กวาด 3 รางวัล นวัตกรรมนานาชาติ ที่แคนาดา

กรุงเทพฯ – ผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์สังคมเครือซีพี ‘ธนาคารสัตว์น้ำระบบอัตโนมัติ’ ได้รับ 3 รางวัล จากเวทีประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ iCAN 2019 ที่ประเทศแคนาดา

งานประกวดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 The4th International Invention Innovation Competition in Canada (iCAN 2019) ที่นครโตรอนโต ประเทศแคนาดา ในปีนี้ ‘นวัตกรรมธนาคารสัตว์น้ำระบบอัตโนมัติ’ จากเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้รับคัดเลือกจากสมาคม Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills (TISIAS) ให้เป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทย เข้าแข่งขัน ซึ่งมีผู้ส่งสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมแข่งขันกว่า 400 ผลงาน จาก 50 ประเทศ

ดร.อธิป อัศวานันท์ ผู้บริหารสำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยข่าวดีว่า ‘นวัตกรรมธนาคารสัตว์น้ำระบบอัตโนมัติ’ จากเครือซีพี สามารถชนะการแข่งขันถึง 3 รางวัล ประกอบด้วย

1.ถ้วยรางวัลนวัตกรรมอันดับหนึ่งจากประเทศไทย “Best Invention of Thailand” โดย Toronto International Society of Innovation and Advanced Skills (TISIAS)

2.เหรียญทองสำหรับนวัตกรรมยอดเยี่ยม “Gold Medal” โดย Toronto International Society of Innovation and Advanced Skills (TISIAS)

3.เหรียญรางวัลพิเศษ “Special Award” โดย Indonesian Invention and Innovation Promotion Association (INNOPPA) 
ธนาคารสัตว์น้ำระบบอัตโนมัติ เป็นนวัตกรรมที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการพัฒนาขึ้น เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน มุ่งแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรสัตว์น้ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ และวิถีชีวิตของชุมชนประมงชายฝั่ง สามารถใช้ขยายพันธุ์สัตว์น้ำที่มีไข่นอกกระดอง อาทิ ปูม้า ปูดำ ปูแสม กั้งกระดาน กุ้งก้ามกราม กุ้งมังกร

โดยเป็นระบบการเพาะฟักรูปแบบใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย นำระบบออโตเมชั่นมาใช้ในการควบคุม มีข้อดีกว่ารูปแบบที่พบได้ทั่วไป เช่น ด้านประสิทธิภาพ ด้านความยืดหยุ่นในการใช้งาน วิธีการใช้งานที่ง่าย และค่าบำรุงรักษาต่ำ ไม่เพียงแต่ทำให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลในวงกว้าง แต่ยังช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่ม และการมีส่วนร่วมของชุมชน อันจะนำไปสู่การทำกิจกรรมอื่น ๆ ร่วมกันต่อไป

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่