กราบขอพรองค์พระบรมธาตุนาดูน ก่อนเดินทางกลับไปทำงาน

พระธาตุนาดูน-ขอพร-มหาสารคาม
พระธาตุนาดูน นักท่องเที่ยวทั่วสารทิศแห่กราบไหว้สรงน้ำพระขอพรเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ก่อนที่จะเดินทางกลับไปทำงานที่กรุงเทพฯ 
ที่พุทธมณฑลอีสาน พระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม พี่น้องประชาชนชาวอีสานหลายพันคน ได้เดินทางมานมัสการองค์พระธาตุนาดูนเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต ก่อนที่จะเดินทางกลับไปทำงานที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยทางมูลนิธิพระธาตุนาดูนได้อัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปประจำไว้ที่ด้านหน้าองค์พระธาตุ เพื่อให้เหล่าพุทธศาสนิกชนได้นำไปสรงและขอพรองค์พระธาตุ ตามความเชื่อที่ยึดถือและปฏิบัติสืบต่อกันมาทุกปี นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังได้นำดอกไม้ น้ำอบสรงน้ำพระประจำวันเกิด ตีฆ้องเคาะระฆังที่อยู่รายรอบองค์พระธาตุให้ก้องกังวาล
พระธาตุนาดูน-ขอพร-มหาสารคาม
สำหรับพระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม นับเป็นพุทธมณฑลแห่งอีสาน เป็นเขตที่ขุดพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีที่มีอายุมากกว่า 1,300 ปี แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของนครจำปาศรีมาก่อน ที่สำคัญยิ่งคือการขุดพบสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ บรรจุในตลับทองคำ เงิน และสำริด สันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่ 13-15 สมัยทวารวดี และนำไปบรรจุไว้ที่พระบรมธาตุนาดูน ทั้งนี้ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจึงมีเหล่าพุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างเดินทางมาร่วมกันทำบุญและเวียนเทียนขอพรกันคึกคัก
พระธาตุนาดูน-ขอพร-มหาสารคาม พระธาตุนาดูน-ขอพร-มหาสารคาม

พระธาตุนาดูน นักท่องเที่ยวทั่วสารทิศแห่กราบไหว้สรงน้ำพระขอพร

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดมหาสารคาม กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น