บิ๊กตู่เยี่ยมชาวชุมชนอำเภอเขื่องในถูกน้ำท่วม ฝากหัวใจไว้กับชาวอุบลฯ

ลุงตู่

ช่วงบ่ายวันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการระทรวงมหาดไทย นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร้อยเอกธรรมนัส  พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนประชาชนที่ถูกน้ำท่วมในเทศบาลตำบลบ้านกอก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โดยมีประชาชนผู้ประสบภัยมารอรับมอบถุงยังชีพจากนายกรัฐมนตรีจำนวน 2,000 ชุด

ซึ่งนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวรายงานถึงพื้นที่ประสบอุทกภัยของจังหวัดอุบลราชธานี มีทั้งจังหวัด 25 อำเภอ 159 ตำบล 1,123 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 27,176 ครัวเรือน 107,714 คน อพยพ 11,285 คน บ้านเรือนถูกน้ำท่วมทั้งหลัง  414 หลัง และน้ำท่วมบางส่วน 2,910 หลัง ปศุสัตว์ 10,746 ตัว สัตว์ปีก 40,120 ตัว พื้นที่การเกษตร จำนวน 442,364 ไร่ถนน 178 สาย สะพาน 27  สาย ฝาย  3  แห่ง วัด 19  แห่ง โรงเรียน 74 แห่ง  รพ.สต. 3 แห่ง สถานที่ราชการ 13 แห่ง มีผู้เสียชีวิต 1 คน

และขณะนี้ยังมีพื้นที่ได้รับผลกระทบหนักในพื้นที่ 7 อำเภอตามริมแม่น้ำมูล พร้อมประกาศเขตให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติฉุกเฉินด้านอุทกภัยแล้ว 14 อำเภอ และมีการตั้งศูนย์พักพิงและศูนย์อพยพผู้ประสบภัย 7 อำเภอ รวม 36 ศูนย์ ขณะนี้มีจำนวนผู้ประสบภัยที่อยู่ในศูนย์พักพิง 3,235  ครัวเรือน จำนวน 11,285  ราย มีการตั้งจุดอพยพสัตว์ ในพื้นที่ 3 อำเภอ รวม 14 แห่ง เปิดศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณที่รัฐบาลสนับสนุนในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ตามมติ ครม.เมื่อวันที่  20  สิงหาคม 2562  จังหวัดได้พิจารณานำงบประมาณดังกล่าวไปดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เชื่อมโยงกับโครงการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ข้อสั่งการไว้ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่24 กรกฎาคม 2561

แยกเป็นโครงการด้านการแก้ไขปัญหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 69 ล้านบาท โครงการด้านแก้ไขปัญหาน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน 131ล้านบาท ซึ่งเป็นการรักษาน้ำต้นทุนและคาดว่าจะมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ  30 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้ประชาชนได้ทำการเกษตรในฤดูแล้ง เป็นการสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง

ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า มาเยี่ยมด้วยความเป็นห่วงพี่น้องชาวอุบลราชธานี และอีก 32 จังหวัดที่ถูกน้ำท่วมจากพายุ และจะดูการช่วยเหลือของทางการในช่วงแรก และการฟื้นฟูเยี่ยวยา โดยทำตามที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ทั้งพืชไร่ พืชสวน ประมง ปศุสัตว์ และต้องการดูว่ารัฐบาลจะให้การช่วยเหลืออะไรกับพี่น้องได้เพิ่มเติมอีก จึงต้องลงมาดูและคุยกับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบ ระหว่างนายกรัฐมนตรี พูดกับชาวบ้านปรากฏมีน้ำเสียงขึ้นจมูกคล้ายคนป่วยเป็นหวัด

หลังจากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ได้มอบถุงยังชีพให้กับตัวแทนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมครั้งนี้ ก่อนเดินไปดูจุดน้ำท่วมทางหลวงหมายเลข 23 เชื่อมระหว่างอุบลราชธานีไปจังหวัดยโสธร สูงกว่า 2 เมตร ยาวประมาณ 4 กิโลเมตร และเดินทักทายซุ้มจิตอาสาที่มาตั้งโรงครัวพระราชทานให้กับประชาชนที่ถูกน้ำท่วม และนายกรัฐมนตรี ได้แวะชิมอาหารที่แม่ครัวปรุงเลี้ยง ก่อนเดินทางกลับได้พูดหยอดคำหวานว่าฝากหัวใจไว้ให้กับชาวบ้านที่นี่ทุกคน และนายกรัฐมนตรีเดินทางมากับรถทะเบียน กข 2002 อุบลราชธานี

ข่าวโดย : เกียรติรัตน์ ชัยสกุลวงศ์

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดอุบลราชธานี กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น