ไถ่ชีวิตและมอบโค-กระบือเกษตรกรยากไร้ด้อยโอกาส

ปศุสัตว์บุรีรัมย์ไถ่ชีวิตและมอบโค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามแนวพระราชดำริ  ให้แก่เกษตรกรที่มีฐานะยากจนและด้อยโอกาสจำนวน 84  ราย   เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

(9 ก.ย.62)   ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์  จัดพิธีไถ่ชีวิตและมอบโค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร  ที่โรงเรียนวัดสุคันธารมย์   บ้านอีเม้ง   หมู่ 6 ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  จังหวัดบุรีรัมย์   เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีฐานะยากจน ด้อยโอกาส  ตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร รัชกาลที่ ๙   โดยมีนายสมบูรณ์    ซารัมย์   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)  เขต 3 พรรคภูมิใจไทย  เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตและมอบโคกระบือ   โดยโครงการธนาคารโค-กระบือจัดตั้งขึ้น  เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่มีฐานะยากจน  ได้มีโค-กระบือไว้ใช้แรงงานในการทำการเกษตรเพื่อเลี้ยงครอบครัว   ทั้งยังสามารถนำมูลสัตว์จากโค-กระบือที่เลี้ยงไว้ไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรได้อีกด้วย

โดยครั้งนี้ได้มอบโค-กระบือในโครงการฯ ให้กับเกษตรกรที่ผ่านการกลั่นกรองและรับรองจากผู้นำท้องที่   คณะกรรมการหมู่บ้าน   และผู้นำท้องถิ่นตามระเบียบที่โครงการกำหนด  รวมจำนวน 84 ราย  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่เกษตรกรที่ได้รับโค-กระบือในโครงการฯ ดังกล่าวอย่างหาที่สุดมิได้

นายสมบูรณ์    ซารัมย์   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เขต 3  กล่าวว่า     โครงการธนาคารโค-กระบือ จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร รัชกาลที่ ๙  เพื่อช่วยเกษตรกรที่ด้อยโอกาสได้มีโค – กระบือ ยืมใช้แรงงาน ตลอดจนยืมเพื่อการผลิต    เพื่อความร่มเย็น  อยู่ดี กินดี และผาสุกของราษฎร   ซึ่งเกษตรกรที่ได้รับโค-กระบือในโครงการฯ  ก็จะนำโค-กระบือไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ครอบครัวให้มากที่สุด และจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของโครงการอย่างเคร่งครัดเช่นกัน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดบุรีรัมย์ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น