เชียร์ ! ชาวสวนระนองลุ้นชิงเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ

เชียร์ ! ชาวสวนระนองลุ้นชิงเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ

ระนอง-นายสุเทพ โสมภีร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและจัดการการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้นและยางพารา กรมส่งเสริมการเกษตร และคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2562 สาขาอาชีพทำสวน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการตัดสิน ของนายอำมรินท์ อุ่ยสุวรรณ เกษตรกรดีเด่นสาขาทำสวนจังหวัดระนอง และตัวแทนภาคใต้ตอนบน

โดยมี นายเฉลิมพล ครุอำโพธิ์ นายอำเภอกระบุรี นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดระนอง นางสาวศิริกุล ศรีแสงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา นายสุรินทร์ บุญช่วย เกษตรอำเภอกระบุรี ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และเกษตรกรในชุมชน

ร่วมให้การต้อนรับ และสนับสนุนข้อมูลประกอบการคัดเลือก ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลไม้คุณภาพเกษตรอินทรีย์ จ.ป.ร. หมู่ที่ 5 ตำบล จ.ป.ร. และสวนแม่แดง หมู่ที่ 3 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น