โรงเลี้ยงสุกร นครศรีธรรมราช ถูกทิ้งร้างมาเกือบ 10 ปี เรียนตัดหูสุกร แต่ต้องตัดใบไม้แทน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช หรือ วิทยาลัยเกษตรควนพลอง ก่อสร้างอาหารปฏิบัติการการเรียนการสอนจำนวน 2 หลัง ซึ่งเป็นอาคารสร้างโรงเรือนเลี้ยงสุกรระบบปิด (E-vap) จำนวน 2 หลัง เมื่อปี 2552

“เพจต้องแฉ” เปิดประเด็นโรงเลี้ยงสุกรหลังนี้ใช้งบประมาณการก่อสร้างจำนวน 9,390,000 บาท จนแล้วเสร็จแต่กลับไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ใด ๆ ปล่อยให้ทิ้งรกร้างมาจนถึงปัจจุบันปี พ.ศ.2562 ภายในอาคารมีการสร้างเป็นคอกเลี้ยงสุกร โดยมีวัสดุ อุปกรณ์ถูกทิ้งระเกะระกะ กระจัดกระจายอยู่จำนวนหนึ่ง แต่อาคารหลังนี้กลับไม่ได้ถูกใช้งาน เนื่องจากปัญหาใด ไม่ทราบสาเหตุ

นักเรียนนักศึกษาที่วิทยาลัยแห่งนี้ที่จะเรียนวิชาการเลี้ยงสุกร ไม่เคยได้ปฏิบัติจริงเลย เมื่อถึงเวลาที่จะเรียนการตัดหูสุกร จะต้องฝึกหัดกับใบไม้ ต้องตัดใบไม้แทนหูสุกร ทำให้พวกตนเสียโอกาสในการเรียนรู้หรือเสียโอกาสทางการศึกษามาก

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครศรีธรรมราช กดอ่านที่นี่