ท่องเที่ยวและกีฬานครพนม มอบรางวัลหนังสั้น+ภาพถ่าย พร้อมเผยแพร่ชวนนักท่องเที่ยว ชมความงามธรรมชาติ ประเพณี วิถีชีวิต ผ่านเรื่องราวบนฟิล์ม

นครพนม – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม(ทกจ.ฯ) นำทีมผู้กำกับภาพยนตร์และช่างภาพชั้นนำของเมืองไทย ร่วมแถลงข่าวการประกวดหนังสั้นและภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว “ออนซอนเด้ เสน่ห์นครพนม” ภายใต้โครงการพัฒนาการตลาด ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงของดี เด่น ดัง เมืองแห่งความสุขสู่หนังสั้นและภาพถ่าย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมและนำเสนอภาพลักษณ์ในมุมมองใหม่ที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว

ซึ่งจังหวัดนครพนมมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายทั้งทางธรรมชาติ โบราณวัตถุ โบราณสถาน ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ที่เหมาะสมแก่การนำเสนอหนังสั้น อีกทั้งยังมีมุมสวยงาม ประเพณี วัฒนธรรม สามารถถ่ายภาพให้ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวได้
หลังเปิดแถลงข่าวมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดหนังสั้นเป็นจำนวนมาก โดยได้รับเกียรติจาก 5 ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังของเมืองไทย ประกอบด้วย “ปื๊ด” นายธนิตย์ จิตนุกูล นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย “อุ๋ย” นายนนทรีย์ นิมิบุตร นายปรัชญา ปิ่นแก้ว “อ๊อด” นายบัณฑิต ทองดี และนายยรรยง คุรุอังกูร เป็นกรรมการตัดสินหนังสั้น รวม 2 ประเภท คือ ความยาวไม่น้อยกว่า 20 นาที และความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรอบแรกทั้งสิ้น 42 ทีม

ทางด้านคณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย มีด้วยกัน 7 คน ได้แก่ คุณวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(ภาพถ่าย) คุณดาว วาสิทศิริ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คุณตุลย์ หิรัญลาวัลย์ อุปนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ คุณอดุล ตัณฑโกศัย คุณวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์ กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ คุณอภินันท์ บัวหภักดี อดีตบรรณาธิการ อนุสาร อ.ส.ท. และ คุณกชพรรณ วิชิตธนบดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม ซึ่งการประกวดภาพถ่ายแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 1.แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 2.แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม 3.เทศกาลงานประเพณีท้องถิ่น 4.วัฒนธรรม วิถีชีวิต และ 5.กีฬาและนันทนาการ มีผู้ส่งผลงานทั้งสิ้น 1,149 ภาพ กระทั่งคณะกรรมการหนังสั้นและภาพถ่ายได้ตัดสินผลการประกวดครั้งนี้ พร้อมจัดพิธีมอบรางวัลการแก่ผู้ชนะเลิศ ในวันที่ 6-7 กันยายน 2562 บริเวณลานตะวันเบิกฟ้า ริมแม่น้ำโขง ถนนสุนทรวิจิตร เขตเทศบาลเมืองนครพนม โดยมีนายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานมอบรางวัล

นายคมสัน นิลยองตระกูล ผอ.ทกจ.นครพนม เปิดเผยว่าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม(ทกจ.ฯ) ได้ตระหนักถึงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัด จึงจัดกิจกรรมประกวดการผลิตสื่อสร้างสรรค์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้าน ความสวยงามของศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต วัฒนธรรมชาติพันธุ์ และภูมิปัญญาของคนในจังหวัดนครพนม ในมุมมองใหม่ให้เป็นรู้จักมากขึ้น โดยการเปิดโอกาสให้เยาวชนและคนทำงานรุ่นใหม่ได้แสดงความคิด สะท้อนความรู้สึก ความรัก ความผูกพัน และการเปลี่ยนแปลงต่างๆของจังหวัดนครพนม ผ่านเรื่องราวในการถ่ายภาพ โดยการจัดประกวดภาพถ่าย เพื่อกระตุ้นให้จำนวนนักท่องเที่ยวได้รู้จัก และเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น และถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการสร้างรายได้ให้ประชาชนในจังหวัดนครพนม

ด้าน นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่านครพนมเป็นพื้นที่มีศักยภาพในฐานะประตูสู่อินโดจีน โดยเป็นจุดเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในภูมิภาคอินโดจีน ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 3(นครพนม-คำม่วน) ที่มีทัศนยภาพสวยงามตามธรรมชาติ ตลอดจนมีสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาที่สำคัญ อีกทั้งมีศิลปะ วัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีอัตลักษณ์สืบทอดมาถึงปัจจุบัน ประกอบกับการท่องเที่ยวแบบไทยเที่ยวไทยเติบโตขึ้นมาก ผู้คนเริ่มอยากมาเที่ยวเมืองรองมากขึ้น

“ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมเพิ่มศักยภาพของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อรองรับการแข่งขันการท่องเที่ยวจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น จังหวัดนครพนมควรมีการพัฒนาภาพลักษณ์ และมุมมองใหม่ด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการบริการข้อมูลทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมท้องถิ่น การท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว ยกมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดไปสู่มาตรฐานระดับประเทศและมาตรฐานอาเซี่ยน” นายรังสรรค์ฯกล่าว

ภายในบริเวณงานมอบรางวัล ทกจ.นครพนม ยังได้จัดนิทรรศการภาพถ่ายในอดีตที่หาชมได้ยาก พร้อมแสดงผลงานผู้เข้าประกวดหนังสั้นและภาพถ่าย นอกจากนี้ผู้เที่ยวชมงานจะได้พบกับ STREET ART(ศิลปินข้างถนน) จากกลุ่มศิลปินหอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ที่เปิดบูธแสดงผลงานที่ผ่านการประกวดระดับประเทศมาแล้ว และการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านศิลปหัตถกรรม พร้อมมีบูธอาหารพื้นเมืองวางจำหน่าย

รางวัลสำหรับภาพถ่ายภาพถ่ายทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ ชนะเลิศเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รองฯอันดับ 1 เงิน 5,000 บาท พร้อมโล่ รองฯอันดับ 2 เงิน 3,000 บาท พร้อมโล่ และรางวัลชมเชย 5 รางวัล เงิน 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ส่วนรางวัลหนังสั้น ประเภทความยาว 10-20 นาที่ จํานวน 4 รางวัล ชนะเลิศ เงินรางวัล 80,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ รองฯอันดับ 1 เงิน 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ รองฯอันดับ 2 เงิน รางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ รางวัล POPULA VOTE เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

หนังสั้นประเภทความยาว 3-7 นาที จํานวน 4 รางวัล ชนะเลิศ เงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ รองฯอันดับ 1 เงิน 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ รองฯอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ และรางวัล POPULA VOTE เงิน 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

ต่อจากนี้ทั้งหนังสั้นและภาพถ่าย จะถูกนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดนครพนม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมความงามตามธรรมชาติที่สวยงามริมฝั่งโขง พร้อม ประเพณี วิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ผ่านเรื่องราวของภาพถ่ายและหนังสั้น

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครพนม กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น