โคราชจัดโครงการ วันปลอดรถ หรือ โคราชคาร์ฟรีเดย์ ในวันที่ 22 กันยายน 2562

โคราชจัดโครงการ วันปลอดรถ หรือ โคราชคาร์ฟรีเดย์ ในวันที่ 22 กันยายน 2562

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา สโมสรกีฬาจักรยาน จังหวัดนครราชสีมา และสมาคมนักข่าว จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันดำเนินการจัดโครงการ โคราชคาร์ฟรีเดย์ ประจำปี 2562 หรือวันปลอดรถ ซึ่งตรงกับวันที่ 22 กันยายน ของทุกปี องค์กรในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จะรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หันมาใช้รถขนส่งมวลชน และรถจักรยานเพิ่มขึ้น เพื่อลดปริมาณรถยนต์ในท้องถนน อันส่งผลถึงการลดปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ และยกระดับคุณภาพอากาศให้ดีขึ้น รวมทั้งลดปัญหาการจราจรติดขัด การเกิดอุบัติเหตุ ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง และจะส่งผลต่อการประหยัดพลังงานน้ำมัน รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การรณรงค์จะจัดขึ้นในวันที่ 22 กันยายน และทุกวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายน เวลา 7:30 น. ณ สโมสรกีฬาจักรยานจังหวัดนครราชสีมา (ตรงข้ามโรงเรียนโคราชวิทยา)

โดยจะได้รับเกียรติจาก พลเอก ดร.มารุต ลิ้มเจริญ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานร่วมกับ ดร.สุรสิทธิ์ สิงห์หลง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนฟรี ได้ที่ ร้านแชมป์ สปอร์ต เสื้อ โคราชคาร์ฟรีเดย์ มีจำหน่ายตัวละ 190 บาท และรายได้ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือองค์กรต่างๆ จำหน่ายที่ ร้านแชมป์ สปอร์ต (สโมสรกีฬาจักรยานจักหวัดนครราชสีมา) โทร. 044-267411 ปั่นฟรีและมีอาหาร น้ำดื่มบริการแก่ผู้ร่วมรณรงณ์ในครั้งนี้ทุกท่าน

>>>>>   สัมภาษณ์  นายชาญชัย  บัวสรวง  ประธานสโมสรกีฬาจักรยาน  จังหวัดนครรชสีมา  เรื่องการเตรียมความพร้อมในการ โคราชคาร์ฟรีเดย์  2019  ในวันที่  22  กันยายน  2562

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น