ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชี้แจงกรณีพบน้ำรั่วในอาคารผู้โดยสาร

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชี้แจงกรณีพบน้ำรั่วในอาคารผู้โดยสาร ซึ่งอยู่บริเวณแนวทางเดินชั้น 4 หลังเกษียรสมุทร อาคารเทียบเครื่องบิน (Concourse) D ซึ่งพบจุดน้ำรั่วจากหลังคา จำนวน 7 จุด ทาง ทสภ. จะเร่งดำเนินการแก้ไขและป้องกันกรณีดังกล่าว พร้อมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาระดับการบริการให้ดียิ่งขึ้น

ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข่าวกรณีพบน้ำรั่วภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) บริเวณทางเดินชั้น 4 หลังเกษียรสมุทร อาคารเทียบเครื่องบิน (Concourse) D และได้มีการแชร์ภาพอย่างแพร่หลายบนโซเชียลมีเดียนั้น

น.ท.สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ชี้แจงว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นภาพบริเวณแนวทางเดินชั้น 4 หลังเกษียรสมุทร อาคารเทียบเครื่องบิน (Concourse) D ซึ่งพบจุดน้ำรั่วจากหลังคา จำนวน 7 จุด ซึ่งทาง ทสภ. ได้นำถังรองน้ำสีเหลืองที่ระบุการแจ้งเตือน ป้องกันผู้โดยสารลื่นล้มมาจัดวางเพื่อการใช้บริการที่ปลอดภัย และจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดประจำจุดพื้นที่บริเวณดังกล่าว ทั้งนี้ โครงสร้างของหลังคาบริเวณ อาคารเทียบเครื่องบิน เป็นโครงสร้างที่ทำจาก แผ่นกระจกวางตัวบนโครงเหล็ก ทำให้มีรอยต่อหลายจุดบนหลังคาอาคาร ต้องใช้ซิลิโคนในการอุดร่องกระจกกับเหล็ก ประกอบกับสภาพอากาศของประเทศไทยมีสภาพร้อนชื้นจึงทำให้ซิลิโคนเสื่อมสภาพได้เร็ว และสามารถเกิดรอยรั่วได้ ดังนั้นในช่วงฤดูฝน จึงทำให้อาจมีน้ำฝนสามารถไหลผ่านหยดลงมาในอาคารผู้โดยสารได้ โดยขณะนี้ ทสภ. ได้ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่เข้าซ่อมแซมจุดที่น้ำสามารถไหลในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว นอกจากนี้ ทสภ. มีแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ระยะแรกเป็นการแก้ไขเร่งด่วนทันที โดยเข้าตรวจสอบความชำรุดเสียหายของซิลิโคนบริเวณจุดที่พบน้ำรั่วและทำการซ่อมแซมโดยทันที พร้อมทั้งให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าสำรวจพื้นที่อื่น ที่อาจมีความชำรุดเสียหายของซิลิโคนหากพบจะทำการซ่อมแซมโดยทันที ในระยะสองเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวที่จะปรับปรุงพื้นที่โดยรวมเป็นการถาวรต่อไป

ทั้งนี้ ทสภ. จะเร่งดำเนินการแก้ไขและป้องกันกรณีดังกล่าว พร้อมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาระดับการบริการให้ดียิ่งขึ้น จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

*****************************************************

ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โทรศัพท์ 0 2132 9030

โทรสาร 0 2132 9019

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสมุทรปราการ กดอ่านที่นี่