น้ำโจนใต้ ปรับวิถีชีวิตตั้งรับน้ำ ใช้เรือสัญจร สร้างสะพานไม้ชั่วคราว

น้ำสะสมจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ ยังคงเอ่อท่วมขังท่วมบ้านเรือน ในพื้นที่ลุ่มในตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน ท่วมขังบ้านเรือนประชาชนกว่า  20 หลังคาเรือน ชาวบ้านต้องใช้เรือสัญจร เข้าออก  พร้อมทำสะพานไม้ชั่วคราว เนื่องจากน้ำจะท่วมขังนาน

สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตรยังส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ภาพมุมสูง ของปริมาณน้ำป่าสะสมจากเทือกเขาเพชรบูรณ์  ที่สะสมในพื้นที่ยังไหลลงมาในพื้นที่ตอนล่าง เพื่อรอระบายลงแม่น้ำน่าน  โดยปริมาณน้ำได้เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านน้ำโจนใต้ ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร บ้านเรือนประชาชนกว่า 20 หลังคาเรือนถูกน้ำท่วมขัง ระดับน้ำท่วมสูงเกือบ  1 เมตร ประชาชนต้อง ใช้เรือสัญจรเข้า-ออก ในบริเวณบ้าน ที่ถูกน้ำท่วมขัง  และ ต้องย้ายของมีค่า สัตว์เลี้ยง ไว้บนที่สูง  เพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วม รวมถึง การนำไม้ มาทำสะพานชั่วคราวไว้เดินเอาออกในตัวบ้าน  เนื่องจากปริมาณน้ำ ที่ไหลลงมายังเพิ่มปริมาณสูงขึ้น และจะท่วมขังเป็นเวลานาน เพื่อรอระบายลงแม่น้ำน่านที่มีระดับสูง

สำหรับน้ำที่ท่วมขัง เกิดจากปริมาณฝน จากพายโพดุล ที่ตกสะสมจากพื้นที่ตอนบนจากเทือกเขาเพชรบูรณ์  ไหลเข้าท่วม ซึ่งไม่สามารถระบายน้ำลงแม่น้ำน่านได้ เนื่องจากแม่น้ำน่านมีปริมาณมาก ส่งผลให้น้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชน ตลอดแนวของแม่น้ำน่าน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพิจิตร กดอ่านที่นี่