แห่ชมอุโมงค์ต้นหม่อนมัลเบอรี่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่เมืองชัยภูมิ

( 4 ธ.ค.60 ) ขณะที่จ.ชัยภูมิ ได้มีการริเริ่มรวมกลุ่มของเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านเสี้ยวน้อย ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  ในนามของเกษตรกรรุ่นใหม่ “Young Smart Farmer” ได้รวมกลุ่มมาพัฒนาชุมชน โดยยึดแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยการนำความรู้สมัยใหม่ พร้อมภูมิปัญญาชาวบ้าน มาผสมผสานแนวคิดรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัว เพื่อรวมกลุ่มเกษตรกรกันมาทำการเกษตรแนวใหม่พร้อมยังสามารถเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จนได้รับการตอบรับจากคนที่ทราบข่าวซึ่งนำไปสู่การสร้างรายได้แก่คนชุมชนได้เป็นอย่างดีได้อีกทาง และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดชัยภูมิและได้รับความสนใจเป็นแห่งใหม่แห่งแรกของเมืองชัยภูมิ ที่สำคัญอีกแห่งในปัจจุบันได้อย่างยั่งยืนตามมาในอนาคตต่อไป

โดยมีนายกิจจา อนุรักษา อายุ 37 ปี ผู้นำการริเริ่มในครั้งนี้ เล่าว่า เดิมตนเป็นคนจังหวัดสระบุรี ได้แต่งงานและมีครอบครัวมาอยู่ที่จ.ชัยภูมิ และได้อาศัยพื้นที่ 2 ไร่เศษ ที่บ้านเลขที่ 149 บ้านเสี้ยวน้อย ม.11 ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ มาจนปัจจุบัน

ซึ่งตนเองก็จบการศึกษาแค่ ม.ปลาย สายช่างอุตสาหกรรม ก่อนนั้นเคยเป็นผู้จัดการห้างดัง มีเงินเดือน 4-5 หมื่นบาท  ต่อมาได้ลาออกจากงานเพราะชอบทำการเกษตร ได้เข้ากลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ จนได้รับการคัดเลือกเป็นแกนนำเกษตรกรรุ่นใหม่ของจังหวัดชัยภูมิ “Young Smart Farmer”

จากความตั้งใจแรกๆจึงได้นำความรู้พร้อมกับคิดแนวใหม่ทางการท่องเที่ยวมาผสมผสาน พัฒนาสวนเกษตรบนพื้นที่ 2 ไร่ ที่บ้านเสี้ยวน้อย ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ จัดเป็นสวน “มัลเบอรี่” แล้วจัดเป็นสวนอุโมงค์ให้กับนักท่องเที่ยว ด้วยการตั้งชื่อเก๋ๆว่า  “ PK KADEN”  หรือ “สวนเกษตร ผักบุ้งกับกุ้งนาง มัลเบอรี่ ชัยภูมิ”  พัฒนาจากพื้นที่ดินเสื่อมโทรม ตามความฝันอยากเป็นเจ้านายตัวเอง ด้วยการน้อมนำคำสอนของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 มาลงมือทำอย่างจริงจัง ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาที่ดินที่รกร้างและเสื่อมโทรม จนเป็นสวนเกษตรที่สมารถเพาะปลูกพืชต่างๆได้มากขึ้น ต่อมาทางหน่วยงานภาครัฐได้ลงมาเห็นและให้ความสำคัญที่จะให้ชุมชนเราที่มีการรวมกลุ่มกับกลุ่มเกษตรกรใกล้เคียงกันมาร่วมกันตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและยังเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม ซึ่งในแต่ละวันมีผู้เข้ามาเยี่ยมชมและติดตามในโลกโซเชียล อย่างต่อเนื่อง จนสามารถนำไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ในชุมชนที่มีรองรับนำไปสู่การสร้างรายได้เข้ากลุ่มเข้าชุมชนได้อย่างดีอีกทางมาจนปัจุบัน

ด้วยวิธีทางเกษตรผสมผสาน ผนวกกับการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวที่จังหวัดชัยภูมิจนวันนี้ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดชัยภูมิได้เป็นอย่างดีอีกทาง พร้อมกับหมู่บ้านเสี้ยวน้อย ซึ่งมีจุดแข็งและมีชื่อเสียงด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม อยู่แล้ว  ตนจึงได้นำหม่อนสายพันธ์กินผล นำมาทดลองปลูก  ปรากฏว่าต้นสูงมาก   ตนจึงจัดการปลูกเป็นแถวแล้วดึงยอดมาผูกใส่กันให้เป็นอุโมงค์ให้กับนักท่องเที่ยวได้เดินเที่ยวชม เป็นแนวคิดที่ได้ผลมีนักท่องเที่ยวแห่เที่ยวชมเป็นจำนวนมาก  พร้อมกันนี้ได้สร้างโรงเรือนแปรรูปผลไม้ เช่น น้ำผลไม้มัลเบอรี่ กล้วยอบจากพลังงานแสงอาทิตย์  ขนมไทยๆใส่น้ำผลไม้มัลเบอรี่ และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งโรงเรือนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ทางภาครัฐได้ให้การสนับสนุนมา ส่วนวัตถุดิบก็ได้จากชาวบ้านในชุมชนที่ปลูกกันเองนำมาแปรรูปจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างดีในครั้งนี้ด้วย

ที่ผ่านมาทางบ้านเสี้ยวน้อย ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจาก ท้องถิ่น อบต.บ้านเล่า พร้อมคณะผู้บริหาร อบต.บ้านเล่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  รวมทั้งผู้บริหารระดับจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด  จึงเชื่อมั่นว่า ปีต่อๆไป  ทางชุมชนจะมีแผนรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมแนวทางเกษตรกรยุคใหม่ ของบ้านเสี้ยวน้อยของเรา  และประทับใจอย่างยั่งยืนให้ต่อเนื่องต่อไปเพราะทางชุมชนมีความพร้อมที่จะเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการให้กับเกษตรกรยุคใหม่ เข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0

ซึ่งหากใครสนใจจะเดินทางมาเที่ยวชม เรียนรู้การบริหารจัดการของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่จ.ชัยภูมิ สามารถติดต่อได้ที่ คุณกิจจา อนุรักษา โทร. 09-8626-7848  ทาง FB : สวนเกษตร ผักบุ้งกับกุ้งนาง มัลเบอรี่ ชัยภูมิ หรือ ID Line : 0986267848

ข่าวโดย สุทธิพงศ์  เสฏฐรังสี

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดชัยภูมิ กดอ่านที่นี่