เขื่อนระบายน้ำฝายวังยาง น้ำแตะระดับวิกฤต แจ้งชาวบ้านอพยพหนีน้ำท่วม

เขื่อนระบายน้ำฝายวังยาง ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นสูงต่อเนื่องจนเข้าสู่ระดับวิกฤต ล่าสุดเปิดแขวนบานประตู 6 บานเพื่อให้น้ำตามธรรมชาติ แจ้งให้ทุกหน่วยงานเข้าเตือน ปชช. อพยพสิ่งของหนีน้ำท่วม

นายพัฒนะ พลศรี หัวหน้าฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 เขื่อนระบายน้ำฝายวังยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในแม่น้ำชีหน้าฝายวังยางขณะนี้อยู่ในระดับวิกฤต เนื่องจากระดับเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เฉลี่ยชั่วโมงละ 2 เซนติเมตร โดยระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากเมื่อวานนี้ 44 เซนติเมตร โดยระดับน้ำหน้าฝายและท้ายฝายอยู่ที่ระดับ 139.14 เมตรจากระดับ ซึ่งเกินระดับเก็บกักปกติที่ 137.00 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง

มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 792.28 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือคิดเป็น 64.42 ล้านลูกบาศก์เมตร ต่อวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานอีก 5.73 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยระดับน้ำขนาดนี้ถือว่าอยู่ในระดับวิกฤต ฝายวังยางต้องติดธงแดงแจ้งเตือนประชาชน ซึ่งปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นมวลน้ำที่เกิดขึ้นจากพายุโซนร้อนโพดุล และอิทธิพลจากพายุคาจิกิที่พัดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อห้วงระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ฝายวังยางได้ออกประกาศแจ้งเตือนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ จึงได้มีหนังสือออกแจ้งเตือน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ จากปัจจัยได้แก่ สภาพอากาศ และปัจจัยสภาพความเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อประสานบูรณาการหน่วยงานเครื่อข่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในลำน้ำชีอย่างใกล้ชิด โดยฝายวังยางได้แขวนบานระบายทั้ง 6 บาน เพื่อให้น้ำไหลไปตามธรรมชาติ ซึ่งขณะนี้พื้นที่การเกษตรบางส่วนได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่ง เข้าท่วมที่ลุ่มพื้นที่การเกษตร และบ้านเรือนของประชาชน จึงขอให้ขนย้ายสิ่งของอพยพขึ้นที่สูงไว้ก่อน หากพบจุดเสี่ยงภัย หรือมีข้อสงสัยให้ประสานกับเจ้าหน้าที่ฝายวังยางทันที

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดมหาสารคาม กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น