ชวนเที่ยวงานวันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท 13-22 ก.ย.นี้

ที่สวนส้มโอสุขฤทัย ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดชัยนาท นางจิรารัตน์ มีงาม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี นายวรวัส แก้วศรีงาม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท และนายวีรศักดิ์ ล่ามพระยา ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาชัยนาท ร่วมกัน แถลงข่าว การจัดงาน วันส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท และของดีศรีท้องถิ่น ครั้งที่ 36 โดยมีสื่อมวลชนและหัวหน้าส่วนราชการร่วมงานแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก


การจัดงาน วันส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท และของดีศรีท้องถิ่น ครั้งที่ 36 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 22 กันยายน 2562 ณ เขื่อนเรียงหิน ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ภายใต้แนวคิดที่ว่า “วิถีชุมชนลุ่มเจ้าพระยา สู่ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท” เนื่องจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาในพื้นที่จังหวัดชัยนาท เป็นพื้นที่ น้ำไหลทรายมูล มีความอุดมสมบูรณ์สูง เหมาะแก่การเพาะปลูก โดยเฉพาะส้มโอขาวแตงกวา ปลูกแล้วได้ผลดี มีรสชาติอร่อย เป็นเอกลักษณ์ สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดชัยนาท ได้รับมาตรฐานจดทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI และสร้างรายได้ให้กับจังหวัดชัยนาทได้กว่าปีละ 35 ล้านบาท


ในปีนี้งานวันส้มโอยาวแตงกวา และของดีศรีท้องถิ่น จะมีกิจกรรมการแห่ขบวนแห่ส้มโอ และส้มโอไฮเทค ในวันที่ 13 กันยายน การจัดกิจกรรมประกวดส้มโอขาวแตงกวา ประกวดธิดาส้มโอ ประกวดยำส้มโอขาวแตงกวา การออกร้านจำหน่ายส้มโอขาวแตงกวาจากชาวสวนโดยตรง ในราคากิโลกรัมละไม่เกิน 60 บาท คาดว่าปีนี้มีส้มโอขาวแตงกวาไม่น้อยกว่า 60 ตัน นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีจังหวัดชัยนาท และกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ต จากศิลปินนักร้องชื่อดังทุกคืน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดชัยนาท กดอ่านที่นี่