กรมทรัพยากรน้ำ สูบน้ำออกจากพื้นที่เศรษฐกิจ จังหวัดร้อยเอ็ด

กรมทรัพยากรน้ำ ช่วยแก้ปัญหาพื้นที่เศรษฐกิจ จังหวัดร้อยเอ็ดถูกน้ำท่วม

นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วย นายสาธิิิต สื่อประเสริฐสุข ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 พร้อมคณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อสูบน้ำที่ท่วมขัง ออกจากพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดร้อยเอ็ด บริเวณถนนแจ้งสนิท ใกล้สี่แยกถนนเลี่ยงเมือง ไปอำภอธวัชบุรี

 

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีความ เป็นห่วงเป็นใยประชาชน หลังได้รับรายงานว่า มีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล ทำให้พื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัด และพื้นที่ใกล้เคียงถูกน้ำท่วมสูง ส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง ตั้งแต่วันที่ 30 – 31 สิงหาคม ที่ผ่านมา

ถนน อาคารบ้านเรือน ธุรกิจห้างร้านถูกน้ำท่วม จนทำให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชนเป็นไปด้วยความยากลำบาก จึงได้มีนโยบาย ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยกรม ทรัพยากรน้ำ บูรณาการกับสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด มาประเมินสถานการณ์ เพื่อหาทางช่วยเหลือ ซึ่งเรามีเครื่องสูบน้ำขนาด 30 นิ้ว เข้ามาช่วยสูบน้ำออกจากพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.ที่ผ่านมา

จากการดำเนินการสูบน้ำอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้น้ำที่เคยท่วมขังลดลงอย่างรวดเร็ว จนใกล้เข้าสู่ภาวะปกติ และได้มีการประเมินสถานการณ์ตลอด 24ชั่วโมง เชื่อว่า ถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มในช่วงนี้ เราจะสามารถช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนในเขตชุมชนเมืองร้อยเอ็ดได้อย่างปลอดภัยในอีกไม่กี่วัน ที่สำคัญการปฏิบัติงานในครั้งนี้ มีพี่น้องประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ให้ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี

 

สำหรับกรมทรัพยากรน้ำภาค 4 มีพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ประกอบด้วย ชัยภูมิ/ขอนแก่น/มหาสารคาม/กาฬสินธุ์ และจังหวัดร้อยเอ็ด ในอนาคตเราจะมีการดำเนินการสร้างแหล่งน้ำ ก่อสร้างแก้มลิง เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง

การดำเนินการครั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วน ตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ส่วนในระยะยาว เราก็จะมีโครงการบริหารจัดการน้ำในอนาคต มีการเชื่อมโยงน้ำ การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบต่อไป

นายธัญวิทย์ เพ็งพิพาท ผู้ใหญ่บ้านบ้านสามแยก หมู่ 2 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด บอกว่า การที่กรมทรัพยากรน้ำได้นำเครื่องสูบน้ำ มาสูบน้ำในพื้นที่ ถือว่ามีประโยชน์มาก เพราะน้ำที่ท่วมขังในชุมชน สร้างปัญหาต่อชีวิตความเป็นอยู่และปัญหาสุขภาพ ให้กับพี่น้องประชาชนจำนวนมาก ถ้าเกิดว่าไม่มีเครื่องสูบน้ำของทางกรมทรัพยากรน้ำ บ้านสามแยก และชุมชนอีกหลายชุมชนบริเวณนี้ ก็คงจะเดือนร้อนไปอีกนาน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดร้อยเอ็ด กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น