ลิฟท์ขึ้นต้นตาล นวัตกรรมใหม่ ของ ม.ราชภัฎเพชรบุรีเพื่อชาวเพชรบุรี

ลิฟท์ขึ้นต้นตาล

เพชรบุรี – มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดตัวนวัตกรรม “ลิฟท์สำหรับขึ้นต้นตาลโตนด”


วันที่ 4 กันยายน 2562 ณ ตาลวันประเทโศสถาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ให้การต้อนรับนายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “ถ่ายทอดเทคโนโลยีและยกระดับนวัตกรรมตาลโตนด”


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาท้องถิ่นตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น การทำตาลโตนดเป็นอาชีพหนึ่งของชาวจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมที่ทำสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน แต่ปัจจุบันเกษตรกรประสบปัญหาการขาดแคลนคนปีนต้นตาลโตนดเพื่อไปเก็บผลผลิตต่างๆ เช่น น้ำตาลสด ลูกตาล ใบตาล เนื่องจากเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง


คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ จึงได้พัฒนางานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ด้วยการคิดค้นนวัตกรรม “ลิฟท์สำหรับขึ้นต้นตาลโตนด” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรในการขึ้นต้นตาลโตนด

ซึ่งมีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ 1.รางบังคับลิฟท์ มีลักษณะเเป็นบันไดเหล็กยึดติดกับลำต้นตาลโตนด ทำหน้าที่บังคับให้ลิฟท์ขึ้นและลงในแนวดิ่ง ที่ส่วนปลายสุดของรางบังคับลิฟท์มีลวดสลิงสำหรับการดึงลิฟท์
และส่วนที่ 2 คือ ชุดควบคุมลิฟท์ ประกอบด้วยเครื่องยนต์ขนาด 5 แรงม้าและชุดไฮดรอลิค ทำหน้าที่เป็นต้นกำลังสำหรับการขับเคลื่อนลิฟท์
นวัตกรรมลิฟท์สำหรับขึ้นต้นตาลโตนดนี้ได้ถูกพัฒนาใน 2 รูปแบบ คือรูปแบบที่ 1 ชุดควบคุมจะรวมอยู่กับตัวลิฟท์ มีคนควบคุม 1 คน ขึ้นไปพร้อมลิฟท์


และรูปแบบที่ 2 ชุดควบคุมและตัวลิฟท์ถูกแยกออกจากกัน โดยชุดควบคุมจะอยู่กับตัวรถ ที่สามารถเคลื่อนย้ายไปตามต้นต่างๆ ได้ มีคนบังคับ 1 คน และคนขึ้นลิฟท์ 1 คน โดยสามารถรับน้ำหนักได้ 300 กิโลกรัม ความเร็วในการเคลื่อนที่อยู่ที่ 0.2 เมตรต่อวินาที แต่ถ้าหากผู้ใช้งานเห็นว่าช้าไปก็สามารถปรับระดับความเร็วได้ตามต้องการ ///


⭐️พูดคุยกับชาวเพชรบุรี ในห้องไลน์โอเพนแชท คลิก “ข่าวเด็ดเพชรบุรี”

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเพชรบุรี กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น