เชียงแสน รณรงค์งดใช้โฟม-ถุงพลาสติก

เชียงราย-เชียงแสนขับเคลื่อนการจัดการปัญหาขยะและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในระดับหมู่บ้าน พร้อมได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ 

วันที่ 2 กันยายน 62 ที่หอประชุมอำเภอเชียงแสน นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย ว่าที่ ร.ต.สมบูรณ์ สุภาอิน สาธารณสุขอำเภอเชียงแสน ผู้แทนกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค อำเภอเชียงแสน และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเชียงแสน (พชอ.) ได้ขับเคลื่อนการจัดการปัญหาขยะและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในระดับหมู่บ้าน พร้อมได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับหมู่บ้านที่มีมาตรการ และกิจกรรมการลดขยะ งดใช้โฟม และพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรม จำนวน 24 หมู่บ้านดังนี้ ตำบลแม่เงิน บ้านปงของเหนือ ม.10 แม่คำเหนือ ม.12 แม่เงิน ม.6 ตำบลบ้านแซว ท่าขันทอง ม.3 ป่าตึง ม.5 สบกก ม.7 แซวกลาง ม.14 ตำบลโยนก สันต้นเปา ม.6 ดอยงาม ม.7 ตำบลศรีดอนมูล บ้านด้าย ม.3 งิ้วเฒ่า ม.6 ป่าก๋อย ม.11 หนองปลาสะเด็ด ม.8 ศรีดอนมูล ม.9 ศรีบุญยืน ม.10 ศรีดอนมูลเหนือ ม.12 ศรีดอนมูลใต้ ม.13 ตำบลป่าสัก แม่คำหนองบัว ม.2 ป่าสักน้อย ม.12 ป่าสักน้อย ม.13 ดอยจำปี ม.7 ตำบลเวียง สบรวก ม.1 วังลาว ม.4 สบคำ ม.5

นายประสงค์ กล่าวว่า คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วม ในการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟมในแต่ละหมู่บ้าน โดยมีเป้าหมายที่จะลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และลดการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร เพื่อเป็นการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของประชาชนในอำเภอ เป็นการปฏิรูปการแก้ไขปัญหาประชาชนตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ตามแนวคิด คนไทย ใส่ใจดูแลกัน มีเป้าหมายพัฒนาให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีและลดความเหลื่อมล้ำ มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันของส่วนราชการ องค์กร และประชาชนในหมู่บ้าน เกิดเป็นวัฒนธรรม โดยทางอำเภอพร้อมที่สนับสนุนให้หมู่บ้านที่มีมาตรการลดขยะ เช่นงดใช้โฟม และถุงพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรม โดยปัจจุบันมีหลายหมู่บ้านในอำเภอเชียงแสน ไม่ใช้ถุงพลาสติกบรรจุอาหาร ในงานขาว- ดำ และงานบุญต่างๆนำร่องไปแล้ว จนนำมาสู่การเป็นหมู่บ้านได้รับใบประกาศเกียรติคุณ และการขายสินค้าถนนคนเดิน อ.เชียงแสน จะรณรงค์ให้งดใช้ถุงพลาสติก โดยใช้ใบตอง หรือถุงผ้าแทน

ด้าน ภญ.ดร.วัชรินทร์ ไชยถา หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค อำเภอเชียงแสน กล่าวว่า จากศูนย์เรียนรู้ชุมชนต่างๆในอำเภอเชียงแสน สรุปประมวลผลการคัดเลือกปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัย 3 ลำดับแรก คือ 1.ปัญหายาชุด ยาอันตรายในร้านขายของชำ 2.ปัญหาสารตกค้างหรือปนเปื้อนในอาหารและผลไม้ และ 3.การใช้กล้องโฟมและพลาสติก โดยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ได้ประกาศนโยบายตำบลศรีดอนมูลปลอดโฟมและถุงพลาสติก โดยมี ม.9 ต.ศรีดอนมูลเป็นหมู่บ้านนำร่องในการดำเนินงานปลอดโฟมและถุงพลาสติก ในงานขาว-ดำ และจะขยายไปในงานบุญอื่นๆ และตำบลอื่นๆก็ประกาศนโยบาย เป็นตำบลที่ปลอดโฟมและถุงพลาสติกเช่นกัน

นายอำเภอเชียงแสน กล่าวต่อท้ายว่า สำหรับอำเภอเชียงแสน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและมีชื่อเสียง ถ้าการขับเคลื่อนสามารถเกิดผลเป็นรูปธรรม ทำให้พลาสติกลดลง ขยะลดลง ย่อมส่งผลดีในวงกว้าง ไม่เพียงแต่สิ่งแวดล้อมดี คนมีสุขภาพดีเท่านั้น แต่รวมถึงธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่องย่อมได้รับประโยชน์ตามมา นั่นหมายถึงเศรษฐกิจดี ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น และที่สำคัญคือส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของอำเภอเรา

 

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น