อธิการบดี มรภ.ยะลา ชื่นชม โครงการรู้รักสามัคคี ทำความดี จิตอาสาเพื่อความมั่นคง หนุนสร้างสังคมสันติสุข

วันนี้ (10เม.ย.61)เวลา 18.00 น. ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เยี่ยมให้กำลังใจและชื่นชมนักศึกษาและสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการรู้รักสามัคคี ทำความดี จิตอาสาเพื่อความมั่นคง (ภายใต้โครงการรู้รักสามัคคี เพราะเราคือพี่น้องกัน)

 

 

 

 

 

เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกค่าย รู้รักสมัครสมานสามัคคี มีประสบการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งได้รับทราบประเด็นเยาวชน สามารถสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ในโอกาสต่อไป จัดโดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่ 8 – 11 เมษายน 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมกองกำลังประจำถิ่นท่าสาป ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดยะลา กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น