ดร. คุณหญิง  กัลยา   โสภณพนิช   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการผู้ผลักดันโครงการ Smart farming 47 Aggie by STI ที่โคราช

สู่ก้าวใหม่ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยประมง Smart farming 47 Aggie by STI  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ อาชีวศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจัดงาน Smart farming 47 Aggie by STI  โดยมุ่งเน้นสร้างสรรค์กิจกรรมนี้ให้เป็นโครงการที่ช่วยยกระดับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยประมง 47 แห่งในไทยให้มีการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจโดดเด่นและมีองค์ความรู้รวมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการทำเกษตรการเลี้ยงสัตว์และอื่นๆ

 

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของภาครัฐนำโดย  ดร. คุณหญิง  กัลยา   โสภณพนิช   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการผู้ผลักดันโครงการ Smart farming 47 Aggie by STI  และริเริ่มโครงการที่เลือกประโยชน์แก่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยประมงทั้ง 47 แห่งโดยให้นโยบายผ่านการจัดกิจกรรมโครงการ Smart farming 47 Aggie by STI

กิจกรรมภายในงานมีการจัดนิทรรศการสร้างสติ   ฟังการเสวนากับเกษตรอายุน้อย ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น