สกลนคร ถ.นิตโย กม.161-167 จุดเสี่ยง สงกรานต์ ขับเร็ว เมาขับ หลับใน ตัดหน้าฯ

จุดเสี่ยง

กรมทางหลวงเผย จุดเสี่ยง สงกรานต์  47 สายทางทั่วประเทศ ขณะที่สกลนคร อยู่ระหว่าง กม.161-167 ทางหลวงหมายเลข 22 ถนนนิตโย สถิติอุบัติเหตุขับเร็ว เมาขับ ตัดหน้า หลับใน ฯ แนะประชาชนเคารพกฎจรจาจร เมาไม่ขับ ง่วงก็พัก จำกัดความเร็ว เพิ่มไฟกระพริบ เสริมป้าย Vinyl เตือนและรณรงค์เป็นระยะๆตลอดเส้นทาง

ถนนนิตโย ทางหลวงหมายเลข 22  กม.161-167 จุดเสี่ยง กรมทางหลวง 1 ใน 47 สายทาง เริ่มตั้งแต่หลัก กม. 167 บริเวณอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร  ถึง กม. 161 ทางเข้าบ้านดอนเชียงคูน โดยนายธานินทร์  สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง ให้ระวังเป็นพิเศษช่วงเทศกาลสงกรานต์

ชี้สถิติและมูลเหตุจากการ ขับรถเร็ว หลับใน เมาสุรา ตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร ฯ ซึ่งกรมทางหลวงก็ได้เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย  เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ภายใต้นโยบาย One Transport ของกระทรวงคมนาคม

ปีนี้จะเน้นการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นกรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางบก โดยมีเป้าหมาย เข้มข้นยกกำลังสาม เพื่อลดอุบัติเหตุแก่ผู้เดินทางโดยในปีนี้ทางกระทรวงคมนาคม ได้มีเป้าหมายที่จะให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ ใน 77 สายทางที่กระทรวงคมนาคม คัดเลือกมา โดยเป็นของกรมทางหลวง 47 สายทาง กรมทางหลวงชนบท 30 สายทาง

โดยคัดเลือกจาก พื้นที่นำร่องภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคม กับ Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) แห่ง ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 8 สายทาง สายทางที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์  2560 จำนวน 24 สายทาง สายทางที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดในรอบปี2560 จำนวน 5 สายทาง เส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่ประชาชนนิยมท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 10  สายทาง

อธิบดีกรมทางหลวงยังกล่าวต่อไปอีกว่า กรมทางหลวงได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวง เตรียมความพร้อมเส้นทางให้สมบูรณ์ 100%ในทุกมิติโดยดำเนินการเป็นมาตรการที่เพิ่มขึ้นพิเศษจากมาตรการปกติ ดังนี้ ช่วงก่อน โครงการ 777 ยกกำลังสาม  ทำการตรวจสอบความปลอดภัยเชิงลึกและเร่งปรับปรุงแก้ไข

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุตรวจสอบความครบถ้วนของป้ายเตือน  และติดตั้งป้ายเตือน  ไฟกระพริบ และ/หรือ ไฟฟ้าชั่วคราว(ถ้าจำเป็น) เพิ่มเติมในบริเวณที่เกิดเหตุบ่อยครั้งตรวจสอบระยะมองเห็นบริเวณทางแยกทางเชื่อม และปรับปรุงให้มีระยะเพียงพอในการหยุดรถได้ทันตรวจสอบผิวจราจรและไหล่ทางให้อยู่ในสภาพดี ไม่เป็นอุปสรรคต่อการขับขี่ตรวจสอบอุปกรณ์นำทางต่างๆให้เพียงพอในการขับขี่เวลากลางคืน

ช่วง 7 วันก่อนเทศกาลสงกรานต์ ตรวจสอบความพร้อมของเส้นทางในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยประชุมซักซ้อมการทำงานร่วมกันเป็นทีม One Transport ประกอบด้วย กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางบก และตำรวจทางหลวง ตั้งเต็นท์อำนวยการบริเวณพื้นที่ เสริมป้าย Vinyl เตือนและรณรงค์เป็นระยะๆตลอดเส้นทางที่ถนนลื่นเมื่อฝนตก ให้ติดตั้งป้ายเตือนฝนตกถนนลื่นทุกระยะ 200 เมตร จนสิ้นสุดช่วงที่ถนนลื่น รวมถึงป้ายเตือนง่วงให้จอดพัก

ช่วง 7 วันระหว่างเทศกาลสงกรานต์ วิ่งตรวจเส้นทางและระยะๆ  และตั้งจุดเฝ้าระวังตลอดเส้นทางประสานตั้งจุดตรวจความเร็วและความเมา พร้อมป้ายเตือน กรณีฝนตกตั้งป้ายเตือนพร้อมไฟกระพริบให้ลดความเร็ว เป็นระยะๆ เส้นทางที่มีความเสี่ยงหลับใน  ให้ติดตั้งไฟกระพริบเป็นระยะ

ประสานเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก หรือตำรวจในการตั้งจุดตรวจโดยเน้นหลังเที่ยงคืน กรณีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นต้องถึงหน้างานโดยเร็ว  และรายงานรายละเอียด พร้อมสาเหตุเชิงลึก ช่วง 7 วันหลังเทศกาลสงกรานต์ เริ่มลดระดับการเฝ้าระวังเพื่อเข้าสู่สภาวะปกติเก็บข้อมูล  และสรุปข้อมูลเพื่อประเมินผล

ทั้งนี้สำหรับเส้นทาง จุดเสี่ยง ดังกล่าวประกอบด้วยเส้นทางหลวงนำร่องตามโครงการ One Transport  47 สายทางประกอบสายทางดังต่อไปนี้   

ลำดับที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 1  ตอนโนนปอแดง – ปากดง  ระหว่าง กม. 386 – 394  จังหวัดกำแพงเพชร

ลำดับที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 1  ตอนวังม่วง – แม่เชียงรายบน ระหว่าง กม.535 – 540  จังหวัดตาก

ลำดับที่ 3 ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนหนองหมู – ห้วยยาง ระหว่าง กม. 276 +813- 295 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลำดับที่ 4 ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนน้ำรอด-พ่อตาหินช้าง  ระหว่าง กม. 425-440  จังหวัดชุมพร

ลำดับที่ 5 ทางหลวงหมายเลข 4  ตอนเขาพับผ้า – พัทลุง ระหว่าง กม.1158+ 1163 จังหวัดพัทลุง

ลำดับที่ 6 ทางหลวงหมายเลข 12  ตอนกลางสะพานมิตรภาพแม่สอด – แม่ละเมา  ระหว่าง กม.1- 6 จังหวัดตาก

ลำดับที่ 7 ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนสูงเนิน ท่าแร่ ระหว่าง กม.161- 167 จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่ 8 ทางหลวงหมายเลข 22  ตอนกุรุคุ – นครพนม  ระหว่าง กม.235-240 จังหวัดนครพนม

ลำดับที่ 9 ทางหลวงหมายเลข 33  ตอนบางปะหัน – โคกแดง  ระหว่าง กม. 49- 62 จังหวัดอยุธยา

ลำดับที่ 10ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนถ้ำพรรณรา – ทุ่งสง  ระหว่าง กม. 264-271  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ 11 ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนสี่แยกโพธิ์ทอง – พัทลุง  ระหว่าง กม. 377- 382+616 จังหวัดพัทลุง

ลำดับที่ 12 ทางหลวงหมายเลข 43  ตอนนาหม่อม – จะนะ   ระหว่าง กม. 270 – 320  จังหวัดสงขลา

ลำดับที่ 13 ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนร้องกวาง – สวนป่า ระหว่าง กม. 283-290 จังหวัดแพร่

ลำดับที่ 14 ทางหลวงหมายเลข 118  ตอนท่าก๊อ – ดงมะดะ  ระหว่าง กม. 132 + 139 จังหวัดเชียงราย

ลำดับที่ 15 ทางหลวงหมายเลข 205  ตอนโคกสวาย – ขท.นครราชสีมาที่ 1  ระหว่าง กม. 204 + 209 จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่ 16 ทางหลวงหมายเลข 212  ตอนย้อมพัฒนา – นาโพธิ์  ระหว่าง กม. 406-411 จังหวัดมุกดาหาร

ลำดับที่ 17 ทางหลวงหมายเลข 212  ตอนหนองยอ – อุบลราชธานี   ระหว่าง กม. 568-574 จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่ 18 ทางหลวงหมายเลข 224  ตอนพะโค – หนองสนวน  ระหว่าง กม.  90- 95  จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่ 19 ทางหลวงหมายเลข 226  ตอนหัวทะเล – หนองกระทิง  ระหว่าง กม.  15 + 20 จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่ 20 ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนดอนขวาง – โพธิ์กลาง ระหว่าง กม.272-278  จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่ 21 ทางหลวงหมายเลข 402  ตอนหมากปรก – เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม. 30- 35 จังหวัดภูเก็ต

ลำดับที่ 22 ทางหลวงหมายเลข  1084 ตอนป่าแดง – หาดชะอม ระหว่าง กม.  5- 14 จังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ 23 ทางหลวงหมายเลข 2044  ตอนร้อยเอ็ด – หนองดง ระหว่าง กม.0+184 – 5 จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่ 24 ทางหลวงหมายเลข 3395  ตอนวัฒนานคร – โคคลาน  ระหว่าง กม. 82- 87  จังหวัดสระแก้ว

ลำดับที่ 25 ทางหลวงหมายเลข 2  ตอนสระบุรี – ตาลเดี่ยว  ระหว่าง กม. 0-5  จังหวัดสระบุรี

ลำดับที่ 26 ทางหลวงหมายเลข 4  ตอนปากท่อ – สระพัง ระหว่าง กม.123-133  จังหวัดสมุทรสงคราม

ลำดับที่ 27 ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนสะพานขึ้นแม่น้ำท่าจีน-ยาโคก  ระหว่าง กม.4-5 จังหวัดสมุทรสาคร

ลำดับที่ 28 ทางหลวงหมายเลข 41  ตอนเกาะมุกข์ – ควนรา  ระหว่างกม. 118 – 132 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่ 29 ทางหลวงหมายเลข 101  ตอนแยกบ้านฝ้าย – ร้องกวาง  ระหว่าง กม. 252 – 257 จังหวัดแพร่

ลำดับที่ 30 ทางหลวงหมายเลข 1  ตอนพาน – สันทรายหลวง  ระหว่าง กม. 916- 922 จังหวัดเชียงราย

ลำดับที่ 31  ทางหลวงหมายเลข 1  ตอนแม่คำ – กลางสะพานแม่น้ำสาย  ระหว่าง กม. 972 – 976จังหวัดเชียงราย

ลำดับที่ 32 ทางหลวงหมายเลข 3  ตอนชลบุรี – ศรีราชา  ระหว่าง กม. 98 – 103  จังหวัดชลบุรี

ลำดับที่ 33 ทางหลวงหมายเลข 4  ตอนคลองหวะ – พังลา ระหว่าง กม. 1258+642-1263 จังหวัดสงขลา

ลำดับที่ 34 ทางหลวงหมายเลข 12  ตอนเข็กน้อย – แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง  ระหว่าง กม.340 – 348  จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่ 35 ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนวารินทร์ชำราบ – พิบูลมังสาหาร  ระหว่าง กม. 22 – 37จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่ 36 ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนแยกปากกิเลน – น้ำตกไทรโยคใหญ่  ระหว่างกม.110 – 115 จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่ 37 ทางหลวงหมายเลข 401  ตอนบางกุ้ง – เขาหัวช้าง  ระหว่าง กม.175 – 180  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่ 38 ทางหลวงหมายเลข 1009  ตอนจอมทอง – ดอยอินทนนท์  ระหว่าง กม. 0+5  จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับที่ 39 ทางหลวงหมายเลข 4030  ตอนถลาง – หาดราไวย์  ระหว่าง กม. 26-28+290 และ29+790-32จังหวัดภูเก็ต

สำดับที่ 40 ทางหลวงหมายเลข 2  ตอนขอนแก่น – หินลาด  ระหว่างกม. 343- 354 จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่41 ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน สระพระ –ห้วยทรายใต้  ระหว่าง กม.187-193 จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับที่ 42 ทางหลวงหมายเลข 11  ตอนบึงหลัก-หนองเขียว  ระหว่าง กม.346-351 จังหวัดอุตรดิตถ์

ลำดับที่ 43 ทางหลวงหมายเลข 12  ตอนน้ำดุก – ห้วยซ้ำมะคาว  ระหว่าง กม.372-375 จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่ 44 ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนไชโย – สิงห์ใต้  ระหว่าง กม.78- 83+900 จังหวัดอ่างทอง

ลำดับที่ 45 ทางหลวงหมายเลข 340  ตอนสาลี – สุพรรณบุรี  ระหว่าง กม. 55-60 จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับที่ 46 ทางหลวงหมายเลข 3312  ตอนลำลูกกา – คลองใน  ระหว่าง กม.19-21 จังหวัดนครนายก

ลำดับที่ 47 ทางหลวงหมายเลข 4029  ตอนกระทู้ – ป่าตอง  ระหว่าง กม 0.-3+236 จังหวัดภูเก็ต

โดยเส้นทางดังกล่าวที่กล่าวมาข้างต้นทั้ง47 เส้นทางมูลเหตุการณ์เกิดเหตุมาจาก ขับรถเร็ว   หลับใน  เมาสุรา  ตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร โดยกรมทางหลวงได้มีมาตรการในเส้นทางดังกล่าวเข้มข้นเป็นพิเศษมากขึ้นโดยติดป้ายจำกัดความเร็วมากขึ้น ตั้งจุดสกัด เพิ่มป้ายเตือน เช่น Rumble Strip  ไฟกระพริบ

รวมถึงติดตั้งอุปกรณ์กันชนกันตก  เช่นราวกั้นอันตราย แท่งbarrier คอนกรีต เป็นต้น จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจโดยใช้ไฟวับวาบ ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนเพื่อป้องกันการหลับในรวมทั้งเตือนสติผู้ขับขี่

แต่อย่างไรก็ตามกรมทางหลวง ขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางศึกษาเส้นทางก่อนการออกเดินทาง ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง พักผ่อนให้เพียงพอ และหากรู้สึกง่วงขณะขับรถให้จอดแวะพักในจุดบริการของกรมทางหลวง รวมทั้งต้องไม่ขับขี่ขณะมึนเมา และที่สำคัญขอให้เคารพกฎจราจร กฎหมายอย่างเคร่งครัด

รวมทั้งขอความร่วมมือในการปฎิบัติตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมได้แก่ ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด ทั้งนี้หากมีปัญหาในการเดินทาง โทรสอบถามได้ที่สายด่วน กรมทางหลวง1586 โทรฟรี 24 ชม.

ข่าวอุบัติเหตุ

รอดปาฏิหาริย์รถคว่ำ!เด็กชาย 14 ปี กระเด็นจากรถชนโครงสังกะสีข้างทาง หาทั้งคืนไม่พบ
เศร้า!กระบะ เสียหลักตกคูน้ำ ถ.นิตโย ขาเข้าเมืองสกล ชนท่อปูนเจ็บ 2 เสียชีวิต 1

นาทีชีวิต!!ชื่นชมเจ้าหน้าที่สกลนคร ปั้มหัวใจผู้ประสบเหตุ ฟื้นจากความตาย

สกลนคร สลด! สาววัย 19 พึ่งผ่านวันเกิดไม่กี่ ชม. ถูกกระบะเมาชนอัดกับเสาไฟดับ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสกลนคร กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น