มหาสารคาม สั่งคุมความเร็วและเมาขับรถ หวังลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์

มหาสารคาม – เปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ผู้ว่าฯ เน้นหนักคุมความเร็วและเมาสุราทุกเส้นทาง กำชับเครือข่ายระดับชุมชนดูแลลูกหลานและญาติพี่น้องเมาห้ามให้ใช้ยานพาหนะ

(10เม.ย.61) ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 จังหวัดมหาสารคาม และกิจกรรมขบวนรณรงค์ป้องและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ปี 2561 พร้อมทั้งรับมอบวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน สิ่งของเยี่ยมจุดตรวจ และหมวกนิรภัยจากภาคเอกชน องค์กรต่าง เพื่อมอบต่อให้กับหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตลอดช่วงเทศกาล จากนั้นร่วมกับทุกภาคส่วนปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และขบวนยานพาหนะรวมถึงเจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานที่จะประจำการตลอดช่วงเทศกาลนี้ พร้อมกันนี้ ผู้ว่าฯ ได้ขอให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมีการสัญจรหนาแน่น พร้อมเน้นหนักเรื่องคุมความเร็วและจัดการเอาผิดผู้ขับขี่ที่ดื่มสุราในทุกเส้นทาง กำชับเครือข่ายระดับชุมชนดูแลลูกหลานและญาติพี่น้องเมาห้ามให้ใช้ยานพาหนะ ซึ่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้กำหนดแผนบูรณาการในการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 ภายใต้ชื่อการรณรงค์ว่า “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยมีเป้าหมายลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยช่วงเทศกาลสงกรานต์ย้อนหลัง 3 ปี

ป้องกัน-อุบัติเหตุ-สงกรานต์-มหาสารคาม

นายอภิชัย จำปานิล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม(ปภ.มหาสารคาม) กล่าวว่า จังหวัดมหาสารคาม ได้บูรณาการกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมรรรงค์และปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นลำดับแรก ซึ่งเน้นหนักในช่วง 7 วัน ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องอำนวยการ ควบคุม กำกับ ดูแล ประสาน ติดตามการปฏิบัติงานตามภารกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาล โดยระดมเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ อาสาสมัครต่างๆ ร่วมกันตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ บนเส้นทางสายหลัก สายรอง และถนนในเขตชุมชน หมู่บ้าน รวมทั้งกำหนดตั้งจุดบริการประชาชนโดยเน้นที่จอดพักระหว่างเดินทาง และตรวจสอบมาตรการ 10 มาตรการ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เน้นหนักการควบคุมความเร็วและเมาสุราขับขี่ยานพาหนะ โดยเฉพาะให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับรถจักรยานยนต์ รถโดยสารสาธารณะ และรถกระบะที่บรรทุกผู้โดยสารท้ายกระบะเล่นน้ำสงกรานต์ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตราย

สำหรับพื้นที่ตามชุมชน จังหวัดมหาสารคามได้กำหนดให้ผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน อสม. และอปพร. ต้องร่วมมือเอาใจใส่สอดส่องดูแลลูกบ้าน ผู้สัญจร ลูกหลานและญาติพี่น้อง ถ้าเมาแล้วให้ยึดรถจักรยานยนต์ลูกกุญแจไว้ไม่ให้ออกจากบ้าน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดมหาสารคาม กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น