ศรีสะเกษ จัดงานท่องเที่ยวชุมชนมนต์เสน่ห์ 4 เผ่าไทย

จังหวัดศรีสะเกษ เปิดงาน UNSEEN AMAZING TOUP SISAKET ท่องเที่ยวชุมชนมนต์เสน่ห์ 4 เผ่าไทย

วันนี้ (30 ส.ค. 62) ที่สนามหน้าศาลากลาง จ.ศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน UNSEEN AMAZING TOUP SISAKET ท่องเที่ยวชุมชนมนต์เสน่ห์ 4 เผ่าไทย ซึ่ง จ.ศรีสะเกษ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน 2562 โดยมี นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงาน มีนายนพ พงศ์ผลาดิสัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมในพิธี

นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ภายในงานมีกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน นิทรรศการสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น ของ จ.ศรีสะเกษ การสาธิตโปรแกรมท่องเที่ยวโดยชุมชน การจำหน่ายสินค้า OTOP กว่า 40 บูธ กิจกรรมส่งเสริมการขายตลอดการจัดงาน และการแสดงของศิลปินที่มีซื่อเสียงตลอด 5 วัน

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับเสน่ห์ของชุมชน ทั้งในด้านของอาคาร สถานที่ วิถีชีวิต และผลิตภัณฑ์ต่างๆ สนับสนุนให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้ประชาชน โดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่น มาสร้างมูลค่าผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้การบูรณาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดศรีสะเกษ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น