ระนอง เตรียมจัดเดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ ร.10 เดือนธันวาคม

ระนอง เตรียมจัดเดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ ร.10 เดือนธันวาคม

ระนอง- นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า จังหวัดระนองเตรียมจัดโครงการ “สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน เดิน วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชน สนใจการออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ในส่วนของจังหวัดระนองได้มอบหมายให้องค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัด นำโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เทศบาลเมืองระนอง และเทศบาลเมืองบางริ้น และอำเภอทุกอำเภอ เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยในเบื้องต้นกำหนดไว้ในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2562 ตั้งเป้ามีผู้สมัครเข้าร่วมอย่างน้อย 2,000 คน โดยผู้สมัครจะได้รับเสื้อใส่วิ่งคนละ 1 ตัว และได้รับเหรียญที่ระลึกเมื่อเข้าเส้นชัย ซึ่งจะนำรายได้จากค่าสมัครทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ จัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชน เพื่อให้เป็นทุนการศึกษาของเยาวชนผู้ยากไร้ที่ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบชั้นสูงสุดตามอัตภาพ เพื่อให้เป็นพลังที่มีคุณภาพของประเทศอีกทั้ง

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น โดยมอบหมายให้แต่ละจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการจัดโครงการ “สานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดยร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด, สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย

จึงขอเชิญชวนทุกหน่วยงานทั้งราชการ เอกชน เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ โดยรายละเอียดการจัดกิจกรรม การกำหนดวัน เวลา และสถานที่ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น