คึกคักสงกรานต์กลางสะพานไม้ไผ่เชื่อมสัมพันธ์ ไทย-ลาว

เมื่อวันที่ 10 เมษายน  2561  ที่จุดผ่อนปรน ด่านพรมแดนไทย-ลาว บ้านเหมืองแพร่ อ.นาแห้ว จ.เลย ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรี ว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเดินทางมาเป็นประธานประเพณีสงกรานต์ สานสัมพันธ์อาเซียน โดยมี นายพรชัย ถ่มกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายรังสรรค์ค์ วัฒนพานิช นายอำเภอนาแห้ว พร้อมด้วย ประชาชนชาวอำเภอนาแห้ว และเมืองบ่อแตน  แขวงไชยะบุรี  สปป.ลาว

นายรังสรรค์ วัฒนพานิช นายอำเภอนาแห้ว กล่าวว่า บ้านเหมืองแพร่เป็นหมู่บ้านชายแดนเล็กๆ ตั้งอยู่ติดแม่น้ำเหือง แนวพรมแดนระหว่างไทย-ลาว โดยเป็นพื้นที่ที่คนจากฝั่งลาวจะข้ามมาซื้อของใช้จำเป็น และนำของพื้นถิ่นมาขาย หรือแลกเปลี่ยนในหมู่บ้าน คนทั้ง 2 ชาติ จึงมีความใกล้ชิด และคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์บ้านเหมืองแพร่ได้จัดการประกวดนางสงกรานต์ของแต่ละชุมชน และจัดขบวนแห่ต้นดอกไม้ เช่นเดียวกับหลายพื้นที่ในตะวันออกเฉียงเหนือที่ปฏิบัติเป็นประเพณีสืบต่อกันมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นพุทธบูชา และขอให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ในวันงานตลอดระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร ที่ขบวนแห่เคลื่อนไปยังบริเวณที่จัดงานสงกรานต์ไทย-ลาว ริมแม่น้ำเหือง เป็นไปด้วยบรรยากาศสนุกสนาน ครึกครื้นของคนในพื้นที่ที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่น และเฉลิมฉลองวันปีใหม่ไทย

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ประเพณีการแล่นน้ำสงกรานต์ สานสัมพันธ์ไทย – ลาว ณ จุดผ่อนปรนบ้านเหมืองแพร่ประเพณีสรงน้ำพระเจ้าองค์แสน ณ วัดโพธิ์ชัย  ตำบลนาพึง  ประเพณีสรงน้ำหลวงพ่อเพชร  ณ วัดศรีโพธิ์ชัย ตำบลแสงภา ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ ณ วัดศรีโพธิ์ชัย ตำบลแสงภาและกิจกรรมไหว้พระ 2 แผ่นดิน ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ร่วมชมขบวนแห่ต้นดอกไม้ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรสูงอายุ และชมผลิตภัณฑ์ชิมอาหารพื้นบ้าน และข้ามสะพานวัฒนธรรมไทย-ลาวเพื่อไปสรงน้ำพระพุทธรูป ณ วัดโพสี บ้านเหมืองแพร่ เมืองบ่อแตน  สปป.ลาว

     

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเลย กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น