กิจกรรม TEST TOUR โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนของจังหวัดนครนายก

นครนายก-จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการประเมินความพร้อม TEST TOUR โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนของจังหวัดนครนายก สำรวจแหล่งท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก โดยทางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยผู้ประกอบการ ประชาชน และสื่อมวลชนกว่า 50 คน ได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการประเมินความพร้อม TEST TOUR โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนของจังหวัดนครนายก สำรวจแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางเพื่อกำหนดล่องน้ำในการเดินเรือและมุมที่สามารถสร้างแลนด์มาร์คเพื่อกำหนดความเหมาะสมของระยะเวลาในการเดินทางในแต่ละช่วง

การกำหนดราคาที่เหมาะสม รวมถึงการข้อบกพร่องในส่วนต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวตามลำน้ำให้มีมาตรฐาน ปลอดภัยและสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว โดยเริ่มจากวัดเขานางบวช สิ้นสุดที่วัดดงหรือวัดสามพี่น้อง ระยะทาง 16 กม. ในระหว่างทางได้แวะสัมผัสวิถีชีวิตไทยเวียง ทานอาหารกลางวันพื้นบ้านจีนไหหลำ ชมพิพิธภัณฑ์ของสะสมโบราณและวิหารเก่าแก่กว่า 200 ปี พร้อมร่วมรับฟังความเห็นจากสมาชิกที่ร่วมกิจกรรม ซึ่งทุกท่านต่างประทับใจและแปลกใหม่เพราะยังไม่เคยล่องเรือแบบนี้มาก่อน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะต่างๆอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น