การไถ่ถอนที่ดินสหกรณ์จดจำนองค้ำประกันการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ

การไถ่ถอนที่ดินสหกรณ์จดจำนองค้ำประกันการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ มอบให้เจ้าหน้าที่ นางสาวทิพวรรณ สิงห์คะนอง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวอาภัตรา ศรีเมือง นักวิชาการสหกรณ์ สังกัดกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ไปติดต่อประสานงานสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ ถนนอนันตภักดี ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อไถ่ถอนการจำนองที่ดิน

นางสาวทิพวรรณ ฯ แจ้งว่า สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินกันทรลักษ์ จำกัด ได้ยื่นหลักทรัพย์ไว้เป็นที่ดิน จำนวน 1 แปลง ใช้ค้ำประกันเงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามสัญญากู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ รวมทั้งสิ้น 2 สัญญา เป็นเงิน 6,500,000 บาท โดยนำไปใช้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ได้ชำระหนี้สินครบถ้วนตามสัญญาแล้ว จึงมอบอำนาจให้ นายประดิษฐ์ จันทาทอง ตำแหน่งรองประธานกรรมการ และ นางสาวจาฬุณี กำลังดี ตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ เป็นผู้แทนไปร่วมดำเนินการแทน ฯ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดศรีสะเกษ กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น