จัดยิ่งใหญ่ปราจีนบุรี ยกของดีสินค้า OTOP บุกโคราชในงาน “มหกรรม OTOP

จัดยิ่งใหญ่ปราจีนบุรี ยกของดีสินค้า OTOP บุกโคราชในงาน “มหกรรม OTOP และผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น ภูปัญญาปราจีนบุรี สู่ภูมิภาคอาเซียน” จังหวัดปราจีนบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี

พิธีเปิด(23 ส.ค.62) มหกรรม OTOPและผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นภูมิปัญญาปรานบุรีสู่ภูนิภาคอาเซียนปราจีนบุรี ยกของดีสินค้า OTOP บุกโคราชในงาน “มหกรรม OTOP และผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น ภูปัญญาปราจีนบุรี สู่ภูมิภาคอาเซียน”(23 ส.ค.62) จังหวัดปราจีนบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี จัดยิ่งใหญ่”มหกรรม OTOP และผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น ภูมิปัญญาปราจีนบุรี สู่ภูมิภาคอาเชียน” ยกขบวนสินค้า OTOPและของดีปราจีนบุรีบุกตลาดโคราช หวังสร้างโอกาสช่องทางตลาดระดับภูมิภาค ให้กับผู้ประกอบการOTOP ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22-28 สิงหาคม 2562 ณ โคราชฮอลล์ 1 ชั้น 4 เซ็นทรัลโคราช โดยมีนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงาน  นางสาววิจิตร หลงชิน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าว และเหล่าข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ประชาชนทั่วไปในจังหวัดนครราชสีมา

นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า จังหวัดปราจีนนุรี ได้อนุมัติงบประมาณให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินงานกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชื่อโครงการ พัฒนาและขยายช่องทางการตลาดผู้ผลิตผู้ประกอบการOTOP จังหวัดปราจีนบุรี รวมจำนวน ๒ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมหลักที่ ๑ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างนวัตกรรม และกิจกรรมหลักที่ ๒ จัดกิจกรรม แสดงจำหน่ายและประกวดผลิตภัณฑ์สินค้า ภายใต้ชื่องาน”มหกรรม OTOP และผลิตกัณฑ์พื้นถิ่น ภูมิปัญญาปราจีนบุรี สู่ภูมิภาคอาเซียน” โดยนำสินค้า OToPผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น สินค้าชุมชน ที่มาจากภูมิปัญญาของชาวปราจีนบุรี ไปจัดแสดงและจำหน่ายยังจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่ที่มีศักยภาพ และความพร้อมต่างๆ ในด้านเศรษฐกิจ การค้าชาย และการคมนาคม ที่สามารถเชื่อมโยงและกระจายผลผลิต สู่ผู้บริโภคในระดับพื้นที่ได้ เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าจะทำให้ประชาชนทั่วได้รู้จักสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์เด่น ของดีสินค้าขึ้นชื่อที่มาจากผู้ประกอบการของจังหวัดปราจีนบุรี โดยตรงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังจะได้เห็นได้สัมผัสกับความสวยงาม ของแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดปราจีนบุรีอีกด้วย

 

นางสาววิจิตร หลงชิน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า สำหรับการจัดงาน”มหกรรม OTOP และผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น ภูมิปัญญาปราจีนบุรี สู่ภูมิภาคอาเซียน” ได้จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาและขยายช่องทางการตลาดผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มอาชีพ OTOP ชวนชิม ในจังหวัดปราจีนบุรี ได้มีช่องทางตลาดในการจำหน่ายสินค้า เผยแพร่ภูมิปัญญาของชาวปราจีนบุรี พร้อมกับการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคทั้งนี้ งาน “มหกรรม 0TOP และผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น ภูมิปัญญาปราจีนบุรี สู่ภูมิภาคอาเซียน” จัดขึ้นในแนวคิด “ช้อปสนุก ชิมอร่อย ตามรอยวิถีปราจีน” โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาหรือชาวโคราช รวมไปถึงจังหวัดใกล้ตียง ได้สนุกและอิ่มอร่อยไปกับการช้อป ชิม ผลิตภัณฑ์และสินค้าในงานขณะเดียวกันก็ยังได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดปราจีนบุรี ประเพณีวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ของชาวปราจีนบุรีไปพร้อมๆ กัน

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้า OTOP / OTOP ชวนชิม / ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดสาร รวมจำนวน80 บูธ จากจังหวัดปราจีนบุรี และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP TRADER ของจังหวัดปราจีนบุรี การประกวดผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างนวัตกรรม การจัดนิทรรศการ OTOP เด่น กิจกรรมช่วงจำหน่ายสินค้านาทีทองกิจกรรมส่งเสริมการขาย ซื้อสินด้ภายในงานมีสิทธิ์ฉันรับสร้อยคอทองคำวันละ 1 เส้น การแสดงจากศิลปินที่มีชื่อเสียงที่หมุนเวียนกันมาสร้างความบันเทิงตลอดงานสำหรับงาน “มหกรรม OTOP และผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น ภูมิญญาปราจีนบุรี สู่ภูมิภาคอาเซียน” จัดขึ้นด้วยกัน 7วัน ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม2562 ณ โคราชฮอลล์1 ชั้น4 เซ็นทรัลโคราช งานนี้ชมฟรีตลอดงาน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครราชสีมา กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น