ชวนเที่ยวงานวันส้มโอหวานและของดีศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี – ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชนเที่ยวงานวันส้มโอหวานและของดีศรีมโหสถ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ 23 ส.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงานวันส้มโอหวานและของดีศรีมโหสถ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอศรีมโหสถ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนรวมทั้งเผยแพร่ชื่อเสียงส้มโอศรีมโหสถให้เป็นที่รู้จัก จึงได้กำหนดจัดงานขึ้น ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2562 นี้ ทั้งนี้ อำเภอศรีมโหสถมีชาวสวนนิยมปลูกส้มโอกันมาก โดยเฉพาะพันธุ์ส้มโอที่นิยมปลูกคือพันธุ์ทองดี และพันธุ์ขาวน้ำผึ้ง ซึ่งมีรสชาติหวานและเป็นที่ต้องการของตลาดทั่วไป และยังเป็นพืชเศรษฐกิจของอำเภอศรีมโหสถด้วย พื้นที่ที่นิยมปลูกคือ หมู่ที่ 1 บ้านสระมะเขือ หมู่ที่ 2 บ้านโคกวัด หมู่ 8 บ้านหนองสระแก หมู่ 9 บ้านหนองเรือ ตำบลโคกปีบ จะเป็นพื้นที่ที่เกษตรกรปลูกกันมาก รวม 88 รายในพื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่

 

อย่างไรก็ตาม สำหรับกิจกรรมภายในงานนอกจากจะเลือกชิมและซื้อส้มโอหวาน ยังจะมีกิจกรรมต่างมากมายได้แก่ ประกวดผลผลิตส้มโอพันธุ์ทองดี และพันธุ์ขาวน้ำผึ้ง การประกวดส้มตำลีลา การแสดงของกำนันผู้ใหญ่บ้าน การประกวดร้องเพบงลูกทุ่ง และประกวดนางสาวส้มโอ ซึ่งผลการประกวดส้มโอในพันธุ์ “ทองดี” ในวันนี้ รางวัลชนะเลิศได้แก่นายสันติภาพ ฉวีนิรมล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางประวรรณ พาลี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวรุ่งนภา เชาว์ดี สำหรับพันธุ์ “ขาวน้ำผึ้ง” รางวัลชนะเลิศ นางสาวพลอยไพลิน ฉวีนิรมล รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 นายสันติภาพ ฉวีนิรมล และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายบัณฑิต ฉวีนิรมล

————————
ข่าว-ภาพโดย/มานพ เสนานุช

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปราจีนบุรี กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น