อพท.4 จัดนิทรรศการ Low Carbon Tourism Exhibition กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) มีนโยบาย Low Carbon Tourism ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 วัตถุประสงค์คือ การลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยลงสำหรับการท่องเที่ยว โดย อพท. ทำงาน มีภารกิจในการประสานสร้างความเข้าใจ ต่อความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการ Low Carbon Tourism กับภาคี ทั้งภาครัฐผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยว ภาคธุรกิจบริการท่องเที่ยว ภาคประชาชนหรือชุมชน ส่งเสริมความรู้ และสนับสนุนงบประมาณแบบบูรณาการร่วมกัน ในพื้นที่การดำเนินงานของ อพท.สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 (อพท.4) ได้มีการประกวดออกแบบขยะ (ท่องเที่ยว) สร้างนวัตกรรมเปลี่ยนโลก สร้างชิ้นงานจากขยะ หรือของเหลือใช้จากโรงแรม โดยชิ้นงานแบ่งเป็นประเภทงานศิลปะและประเภทของใช้ของที่ระลึก

ทั้งนี้แนวคิดการจัดกิจกรรมคือ ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างวัสดุที่ใช้ในการจัดนิทรรศการ ได้เลือกใช้อุปกรณ์ที่นำกลับมาใช้ซ้ำจากการจัดงานอื่น การใช้วัสดุเหลือใช้ที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ วัสดุที่ย่อยสลายได้ ส่วนที่เป็นพลาสติก ซึ่งมีประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ จะนำไปบริจาคเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล มีจุดรับบริจาคถุงพลาสติก ประเภทถุงหูหิ้ว ถุงแกงล้างสะอาด เพื่อรวบรวมนำไปผลิตแปรรูป เป็นอิฐบล็อกปูถนน สำหรับพื้นที่สาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการขยะแลกบุญกับถนนขยะรีไซเคิล จุดให้บริการอาหารแก่แขก ที่มาร่วมงานเป็นอาหารปลอดภัยจากชุมชน ด้วยแนวคิด Local Taste Save Environment. ซึ่งใช้ภาชนะที่ย่อยสลายได้ทั้งหมด

สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสร้างความตระหนักให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยว ให้นักเรียน นักศึกษาที่สนใจ สืบเนื่องจากโครงการ ส่งเสริมสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดปี 2562 นี้ อพท.4 ดำเนินการกับกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่มไปแล้ว คือ ชุมชนที่มีกิจกรรมบริการด้านการท่องเที่ยว สถานประกอบการที่พัก หน่วยงานภาครัฐที่ดูแลแหล่งท่องเที่ยว และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจในแหล่งท่องเที่ยว ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ อพท. 4 โทร 086-3629926

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสุโขทัย กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น