ผู้ว่าฯสั่ง เสริมสร้างความสงบในเพชรบุรี ด้านป้องกันจังหวัดฯระบุ ตั้งด่านอย่างน้อยเดือนละครั้ง

เพชรบุรี – ภายใต้การอำนวยการของ ผู้ว่าราชการ จ.เพชรบุรี สั่งการเสริมสร้าง ความสงบ พร้อมป้องปราบการกระทำผิดกฎหมาย ในขณะที่ ป้องกันจังหวัดเพชรบุรี ระบุ สนธิกำลังฝ่ายปกครองและ อส.ตั้งด่านเดือนละครั้ง วนไปใน 8 อำเภอ ของ จ.เพชรบุรี

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 19.00 น.ภายใต้การอำนวยการของนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ,นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ ปลัดจังหวัดเพชรบุรี ,นายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ ป้องกันจังหวัดเพชรบุรี  และนายจำลอง แก้วแดง นายอำเภอหนองหญ้าปล้อง ได้สั่งการมอบหมายให้ชุดปฏิบัติการบูรณาการการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัดเพชรบุรี


ซึ่งประกอบด้วย ชุดปฏิบัติการ ร้อยอส.จ.เพชรบุรี 1 และชุดปฏิบัติการ ร้อย อส.อ. ทุกแห่ง ออกตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และตั้งจุดตรวจจุดสกัด ในพื้นที่อ.หนองหญ้าปล้อง บริเวณสี่แยกเนินกระเบื้อง ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี


ทั้งนี้มีผลการปฏิบัติงาน ตรวจพบสารเสพติด  9 ราย  แยกเป็น กระทำความผิดฐานเสพยาเสพติดให้โทษ ประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) และขับขี่ยานพาหนะเสพยาเสพติดให้โทษ จำนวน 3 ราย และกระทำความผิดฐานเสพยาเสพติดให้โทษ ประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) จำนวน 6 ราย พร้อมนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.หนองหญ้าปล้อง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ นายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ ป้องกันจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยกับทีมข่าวว่า การดำเนินการตั้งจุดตรวจจุดสกัด เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย พร้อมป้องกันและปราบปราม ผู้กระทำความผิด ทั้งด้านยาเสพติด อาวุธปืน สิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ และขอเพิ่ม​ พรบ.บัตรประจำตัวประชาชน​ ที่​ ปชช.ทุกคนต้องพาบัตร​ ปชช.ติดตัวตลอดเวลา​ หาก​ พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ​ มีโทษปรับไม่เกิน 200 บาท​ โดยช่วงแรกจะแนะนำและตักเตือนก่อน


โดย จังหวัดเพชรบุรี มีแผนงานตั้งจุดตรวจจุดสกัดดังกล่าว อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หมุนเวียนไปตามอำเภอต่างๆ ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ตามที่การข่าวได้รับ เพื่อปฎิบัติงานให้ประชาชน เกิดความสงบสุข พร้อมป้องกันแก้ไขปราบปราม การกระทำผิดกฎหมายในทุกรูปแบบ


ในส่วนของการดำเนินการในแต่ละครั้ง ได้สนธิกำลัง ในส่วนของฝ่ายปกครอง ทั้งนายอำเภอ ปลัดอำเภอ และ กองอาสารักษาดินแดน จำนวนประมาณ 80 คน


สำหรับกองอาสารักษาดินแดน (อักษรย่อของชื่อหน่วยงาน : อส.)  เป็นกองที่ทำหน้าที่รักษาความสงบ ร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย รวมถึงรักษาความปลอดภัยในสถานที่สำคัญ และการคมนาคม และเป็นกำลังสำรองส่วนหนึ่งที่พร้อมจะเพิ่มเติมและสนับสนุนกำลังทหารได้เมื่อมีการร้องขอทั้งในยามปกติและยามศึกสงคราม


กองอาสารักษาดินแดนสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้บัญชาการโดยตำแหน่ง และประธานกรรมการ.///

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเพชรบุรี กดอ่านที่นี่