!ผู้เลี้ยงหมูเมืองคอนตื่นตัวเข้าติวเข้มการป้องกัน หลังโรค”อหิวาห์แอฟริกา”เข้าประชิดไทย

นครศรีธรรมราช:ผู้เลี้ยงหมูเมืองคอนกว่า 400 คนตื่นตัวเข้าติวเข้มการควบคุมป้องกันโรค”อหิวาห์แอฟริกา”ในสุกร หลังเกิดโรคแล้วใน 7 ประเทศภูมิภาคเอเชียที่ห้องประชุม 203 อาคารวิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช นายสัตวแพทย์สุเมษ เมธศาสตร์ ปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธานการประชุมสัมมนาแนวทางการควบคุมป้องกันโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร “รู้เท่าทันโรค ฝ่าวิกฤติ โรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร” ซึ่งการประชุมสัมนาในครั้งนี้มีผู้เลี้ยงสุกรทั่วจังหวัดนครศรีธรรมราชกว่า 400 คน เข้าร่วมอย่างคึกคัก โดยมีนายโสภณ พรหมแก้ว นายกสมาคมการค้าผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงาน

นายโสภณกล่าวว่าจากสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกรในภูมิภาคเอเซีย ในช่วงปีที่ผ่านมาทั้งประเทศจีนและประเทศเพื่อนบ้านของไทย ในขณะนี้มีรายงานการเกิดโรครวม 7 ประเทศ ส่งผลให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคนี้มากยิ่งขึ้น หากมีการระบาดเกิดขึ้น และไม่มีการควบคุมป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพจะทำให้เกิดความเสียหายและมีผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างมหาศาล ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการและภาคเอกชนจะร่วมมือร่วมใจกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดในหัวข้อการประชุมว่า”รู้เท่าทัน ฝ่าวิกฤติ โรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร”ในวันนี้

ด้านนายสัตวแพทย์สุเมษ เมธศาสตร์ ปศุสัตว์เขต 8 กล่าวว่า โรคระบาดนี้ไม่เคยมีในบ้านเรามาก่อน แต่ในทวีปเอเซียระบาดเต็มไปหมดแล้วตั้งแต่จีน ฮ่องกง มองโกเลีย เวียมนาม กัมพูชาล่าสุดเข้ามาประชิดบ้านเราที่ลาวและพม่า ซึ่งไทยเราเองจะต้องมีการเตรียมพร้อมให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ซึ่ง จ.นครศรีธรรมราชเองก็ถือว่าเป็นแหล่งเลี้ยงสุกรที่มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน อย่างไรก็ตามในภาคใต้ 14 จังหวัดเราได้มีการวิเคราะห์ว่าจังหวัดที่มีความเสี่ยงก็คือสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ซึ่งเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เราจะต้องเริ่มความรู้แก่เกษตรกรเลี้ยงสุกรอย่างเข้มข้นตั้งแต่ผู้เลี้ยงรายย่อย รายเล็กและรายใหญ่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดระบาดโรคขึ้นในภาคใต้ โดยเฉพาะ จ.นครศรีธรรมราช คาดว่าจะสามารถควบคุมโรคระบาดดังกล่าวได้ หากเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทุกคนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครศรีธรรมราช กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น