สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) จัดโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย

เชียงราย-สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)จัดโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย ให้คนในชุมชนรักและหวงแหนพื้นป่าในชุมชนของตนเอง

วันที่ 21 ส.ค.2562  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) จัดโครการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย บริเวณสวนป่ากิ่วทัพยั้ง อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยมีนางวันดี  ราชชมภู นายอำเภอแม่จัน เป็นประธานในพิธี นายสมศักดิ์ เจียมสงวนวงค์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 เชียงราย เป็นผู้กล่าวรายงาน

โดยได้จัดกิจกรรม เดินวิ่งเพื่อสุขภาพมินิมาราธอน และยังมีการแสดงชนเผ่าต่างๆในเขตพื้นที่อำเภอแม่จัน ชมนิทรรศการ กิจกรรมการอนุรักษ์เชิงนิเวศ ตามวิถีศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และยังมีกิจรรมการสาธิต รุกขกรการดูแลรักษาต้นไม้  คลินิกป่าไม้ แจกจ่ายกล้าไม้ให้ประชาชน

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)ได้จัดโครงการนี้เพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่สวนป่ากิ่วทัพยั้ง ซึ่งเป็นพื้นป่าธรรมชาติที่อยู่ใกล้แหล่งชุมชน และเพื่อเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ ลานกิจกรรมลานกีฬา ดนตรี ตลาดประชารัฐ และยังเป็นเส้นทางวิ่ง ปั่น เดิน หรือเป็นเส้นทางออกกำลังกายใกล้ชุมชน สามารถให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน คนและป่าให้อยู่ร่วมกันได้อย่างธรรมชาติ

ข่าวโดย : นิภาพร อาคุณยาดา

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดเชียงราย กดอ่านที่นี่