โรตารี่สากล จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล End Polio ชิงถ้วยพระราชทาน

ภาค 3330 โรตารีสากล เตรียมจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล End Polio ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ สนามกอล์ฟยูนิแลนด์ จังหวัดนครปฐม เพื่อนำรายได้สมทบเข้าโครงการ Polio Plus จัดซื้อวัคซีนโปลิโอ ช่วยเหลือเด็กทั่วโลก เพื่อขจัดโรคโปลิโอให้หมดไปจากโลก


วันที่ 18 สิงหาคม 2562 ที่ สนามกอล์ฟยูนิแลนด์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม นายสกลธ์ อึ้งสร้อยทอง ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล นางปราณปริยา อมรชั

ยาพิทักษ์ ประธานคณะกรรมการหาทุนเพื่อโครงการโปลิโอพลัส และนายชัชวาล เตละวาณิชย์ ประธานจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล End Polio

ร่วมกันแถลงข่าว เตรียมจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล End Polio ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ฯลฯ ขึ้น ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ สนามกอล์ฟยูนิแลนด์ จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ในวันที่ 24 ตุลาคม ของทุกปีเป็น “วันโปลิโอโลก” ดังนั้นภาค 3330 โรตารีสากล จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อนำรายได้สมทบเข้าโครงการ Polio Plus จัดซื้อวัคซีนโปลิโอ มอบให้แก่องค์กรอนามัยโลก เพื่อช่วยเหลือเด็กทั่วโลก เพื่อขจัดโรคโปลิโอให้หมดไปจากโลก

เนื่องจากโปลิโอ (Poliomyelitis) เป็นโรคติดต่อที่สามารถทำให้เกิดอาการร้ายแรง สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งอาจไปทำลายระบบประสาท จนส่งผลให้ผู้ติดเชื้อมีภาวะอัมพาด หายใจลำบาก หรือถึงแก่ความตายได้ ในปี ค.ศ.2009 มูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส์ ได้เข้าร่วมโดยลงเงิน 355 ล้านเหรียญ และโรตารีร่วมด้วย 200 ล้านเหรียญ รวมเป็น 555 ล้านเหรียญ จนถึงปัจจุบัน ได้ใช้เงินไปแล้วกว่า 1,900 ล้านเหรียญ เพื่อหยอดวัคซีนให้เด็กทั่วโลก 2,500 ล้านโต๊ส ซึ่งทางโรตารีสากล ได้มีการจัดหางบในการช่วยเหลือจัดซื้อวัคซีนอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมุ่งมั่นที่จะระดมทุน 50 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี เพื่อขจัดโรคโปลีโอให้หมดไป

สำหรับการแข่งขันประกอบด้วย ประเภททีม ประเภทบุคคล เพื่อชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ฯลฯ รวมทั้งยังมีรางวัลประเภทโฮลอินวัน มูลค่ากว่า 1,000,000 บาท อีกด้วย ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามและซื้อบัตรเข้าร่วมวงสวิงกันได้ที่หมายเลข 081-8360044,081-6237079 และ 081-0107482

พิสิษฐ์  ปานวณิชยกิจ – ขนิษฐา ชื่นยินดี / ภาพ-ข่าว

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครปฐม กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น