ระนอง นำร่องเปิด “หลาดหน้าอำเภอ”ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

ระนอง นำร่องเปิด “หลาดหน้าอำเภอ”ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

ระนอง-นายเฉลิม เพชรรัตน์ นายอำเภอกะเปอร์ เป็นประธานเปิดงาน “หลาดหน้าอำเภอ ซึ่งเป็นโครงการนำร่องเพื่อเป็นช่องทางในการให้ชุมชนได้มีช่องทางการระบายสินค้า เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน  โดยโครงการ หลาดหน้าอำเภอ  (หรือตลาดหน้าอำเภอ)เป็นการดำเนินการร่วมกันของหลายหน่วยงานประกอบด้วยอำเภอกะเปอร์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ และสำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์

เพื่อประชาสัมพันธ์และเปิดช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มสัมมาชีพชุมชน เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร ในจำหน่ายสินค้าบริเวณหน้าอำเภอกะเปอร์ ภายใต้ชื่อ “หลาดหน้าอำเภอ”

โดยจะจัดงาน ในวันพฤหัสที่ 1 และ 3 ของเดือน ในวันแรกของการดำเนินการพบมีแม่ค้าซึ่งเป็นชาวบ้านในชุมชนนำสินค้ามาขายสินประมาณ 20 ราย

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระนอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น