เปิดศูนย์เรียนรู้ผ้าซิ่นตีนจกลาวครั่งบ้านสระยายชี พิจิตร

พิจิตรเปิดศูนย์เรียนรู้ผ้าซิ่นตีนจกลาวครั่งบ้านสระยายชี เพื่อดำเนินโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและพัฒนาลวดลายผ้าไหม เพื่อเป็นการฝึกอบรมเกษตรกรในการฟอกสีและย้อมสีด้วยวัสดุจากธรรมชาติ

 

ที่ตำบลเนินปอ อำเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร นางศิริพร บุญชู อธิบดีกรมหม่อนไหมได้มาเปิดศูนย์เรียนรู้ผ้าซิ่นตีนจกลาวครั่งบ้านสระยายชี เพื่อดำเนินโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและพัฒนาลวดลายผ้าไหม และเพื่ออบรมเกษตรกรการฟอกสีและย้อมสีด้วยวัสดุจากธรรมชาติ และสีเคมีที่ปลอดภัยจากสารพิษที่ตกค้างและเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นแหล่ลงเรียนรู้ และพัฒนาการผลิตผ้าซิ่นตีนจกลาวครั่ง ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาของการทอผ้าซิ่นตีนจกลาวครั่งให้คงอยู่คู่ชุมชนบ้านสระยายชี โดยมีการจัดแสดงผ้าซิ่นตีนจกลาวครั่งผ้าโบราญ และสาธิตการทอผ้าผ้าซิ่นตีนจกลาวครั่ง และสาธิตการฟอกย้อมสีของเส้นไหมอย่างปลอดภัยและหวังว่าศูนย์เรียนรู้ผ้าซิ่นตีนจกลาวครั่งบ้านสระยายชี จะเป็นที่รู้จักและได้เดินทางมาเลือกซื้อผ้าไหมผ้าฝ้ายของกลุ่ม ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีการอนุรักษ์สืบสานเพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้าผ้าซิ่นตีนจกลาวครั่งให้เป็นที่ต้องการของตลาด

สำหรับศูนย์เรียนรู้ผ้าซิ่นตีนจกลาวครั่งบ้านสระยายชี  ขึ้นชื่อในลายผ้าตีนจกที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น มีขั้นตอนวิธีทำที่ค่อยข้างยาก ต้องใช้ผู้มีความชำนาญในการทอผ้าลายดังกล่าว และศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ เปิดทำการสอนให้กับผู้ที่สนใจในการทอผ้า โดยเฉพาะนักเรียนสามารถมาศึกษาเรียนรู้วิธีการทอผ้าได้ที่แห่งนี้ นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผ้าทอลายต่างๆ โดยมีตั้งแต่ราคาหลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่นบาท ขึ้นอยู่กับลายของผ้าและวัตถุดิบที่นำมาใช้ทอ หากคุณผู้ชมสนใจสามารติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มทอผ้าตีนจกบ้านสระยายชี โทรศัพท์ 087-7344372

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพิจิตร กดอ่านที่นี่