อบจ. มอบแว่นสายตาให้ผู้สูงอายุ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร มอบแว่นสายตาให้กับผู้สูงอายุ เพื่อช่วยให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้และบรรเทาความเดือดร้อนจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ

จังหวัดพิจิตร นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ได้มอบแว่นสายตาให้กับผู้สูงอายุ และนักเรียนของวิทยาลัยผู้สูงอายุตำบลหนองหญ้าไทร และ ตำบลทับไทร อำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตร  เพื่อให้ผู้สูงอายุ และนักเรียนของวิทยาลัยผู้สูงอายุ สามารถอ่านหนังสือ ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างและได้อย่างชัดเจน และไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน หลังจากที่พบว่ามีผู้สูงอยุจำนวนมากที่มีรายได้น้อย ไม่สามารถหาแว่นสายตามาใช้ในชีวิตประจำวันได้เนื่องจากเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ประกอบกับ แว่นสายตาที่มีจำหน่าย ส่วนใหญ่จะมีราคาค่อนข้างสูง ทำให้ผู้สูงอายุ มองว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเสียเงินจำนวนมากเพื่อซื้อแว่นตามาเพื่ออ่านหนังสือ

สำหรับการแจกแว่นสายตาให้กับประชาชนทั่วจังหวัดพิจิตร เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนของวิทยาลัยผู้สูงอายุ ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากบุตรหลาน ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ให้กับนักเรียนของวิทยาลัยผู้สูงอายุจำนวน 23 ศูนย์ ของจังหวัดพิจิตร

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดพิจิตร กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น