สานพลังฯ 3,031 คน เดิน-วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติถวายพ่อของแผ่นดิน

ปราจีนบุรี – จัดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 18 ส.ค.62 นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสานพลังท้องถิ่นถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมประกอบพิธีถวายความเคารพ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 วางพานพุ่มดอกไม้สด จุดธูปเทียนที่เครื่องทองน้อย และกราบพระพุทธรูปที่โต๊ะหมู่ที่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายความเคารพ วางพานพุ่มทองพุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และถวายความเคารพ เสร็จแล้ว นางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน  ซึ่งเงินรายได้ทั้งหมดจะนำไปจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชน เพื่อเป็นทุนการศึกษาของเยาวชนผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบชั้นสูงสุดตามกำลังอัตภาพ เพื่อเป็นพลังที่มีคุณภาพของประเทศ และส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาพร้อมประชาชน ได้ออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น

 

นอกจากนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นในพื้นที่ 70 แห่ง ของจังหวัดปราจีนบุรี ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนได้ร่วมกันสนับสนุนน้ำดื่ม ผลไม้ อาหารว่าง สำหรับนักกีฬาทั้งหมดที่มาเข้าร่วมงานในครั้งนี้ จำนวน 3,031 คน รวมพลังด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดี เข้าร่วมโครงการและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

—————————
ข่าว-ภาพโดย/มานพ เสนานุช

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปราจีนบุรี กดอ่านที่นี่