เครือข่ายสีขาวเพื่อความมั่นคงปลัดกระทรวงกลาโหม กับ โครงการ “ปันรักให้น้อง” ครั้งที่ 3/62

เครือข่ายสีขาวเพื่อความมั่นคงปลัดกระทรวงกลาโหม กับ โครงการ “ปันรักให้น้อง” ครั้งที่ 3/62

ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โดยในวันนี้ 14 ส.ค. 2562 พ.อ.ภัทร์นรินท์ วิจิตรพฤกษ์ รองเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พาสื่อมวลชนเครือข่ายสีขาวเพื่อความมั่นคงของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 100 คน ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ที่ อ.ปากช่อง โรงไฟฟ้าใต้ดินแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย ที่ได้ทั้งสาระความรู้เรื่องการบริหารจัดการ และยังเปิดประสบการณ์จริงในการนั่งรถ EV เยี่ยมชมอุโมงค์โรงไฟฟ้าใต้ดิน ต่อด้วยการเยี่ยมชมกังหันลมอ่างเก็บน้ำตอนบน รวมทั้งฟังการเล่าขานตำนานโรงไฟฟ้าจากศูนย์การเรียนรู้ กฝผ. และปิดท้ายวันแรกด้วยการเดินทางไปสักการะหลวงพ่อโตวัดโนนกุ่ม เพื่อความเป็นสิริมงคล

โดยวันที่สอง 15 ส.ค. 2562 พล.ต.ยุทธนินทร์ บุนนาค เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนำคณะเดินทางไปสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี วีรสตรี เมือง โคราช จ.นครราชสีมา ก่อนจะออกเดินทางไปกองทัพภาคที่ 2 เพื่อเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ใต้ฐาน และพิพิธภัณฑ์ทางทหาร จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาทโครงกระดูก อ.โนนสูง ตามด้วยอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ และเยี่ยมชมปราสาทหินพิมาย พุทธสถานในนิกายมหายานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ปิดท้ายวันด้วยการฟังบรรยายพิเศษ โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดย พ.อ.วันชนะ สวัสดี ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงกลาโหม

ในวันที่สาม 16 ส.ค.2562 พล.ต.ยุทธนินทร์ บุนนาค เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะเครือข่ายสีขาวเดินทางไปทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน อ.เมือง จ.นครราชสีมา สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมทางสังคมระหว่างภาคส่วนต่างๆ สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่ให้ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนต่อไป

โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จึงได้รับงบประมาณจำกัด ครอบครัวมีรายได้น้อย ปัจจุบันมีความขาดแคลนอาหารกลางวัน อุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา และสนามเด็กเล่นทรุดโทรม เครือข่ายสีขาว สป. จ.นครราชสีมา จึงพิจารณาให้การช่วยเหลือโดยปรับปรุงโครงการอาหารกลางวันเศรษฐกิจพอเพียงที่เสื่อมโทรม ได้แก่ บ่อเลี้ยงปลา กรงไก่ และแปลงผัก ให้สามารถกลับมามีผลผลิตหล่อเลี้ยงเด็กๆในมื้อกลางวัน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมต่างๆ สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและการกีฬา เพื่อพัฒนาการที่ดีของเด็กๆทุกคน

#สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
#สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
#เครือข่ายสีขาวเพื่อความมั่นคงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
#กิจกรรมสาธารณประโยชน์
#ปันรักให้น้อง

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดสิงห์บุรี กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น