กงสุลจีนมอบเงินช่วยแก้ปัญหาความยากจน แก่ จ.ขอนแก่น

ผวจ.ขอนแก่น รับมอบเงิน 1.2 ล้าน จากกงสุลใหญ่ฯ จีนประจำจังหวัดขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ชนบท แก้ปัญหาความยากจนให้พี่น้องประชาชน

ที่ห้องรับรองขวัญเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ปลัดจังหวัดขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ นายเหลี้ยว จวุ้นหยุน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ณ จังหวัดขอนแก่น และคณะ  เพื่อร่วมหารือในความร่วมมือกันระหว่างจังหวัดขอนแก่นกับสถานกงสุลจีนประจำจังหวัดขอนแก่น ในการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นและภูมิภาค

จากนั้น นายเหลี้ยว จวุ้นหยุน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น ได้มอบเงิน จำนวน 1,200,000 บาท ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่ชนบท  เพื่อช่วยแก้ปัญหาความยากจนโดยเฉพาะการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ไปยังอำเภอต่างๆ ที่อยู่ห่างไกล  เพื่อนำความสุขไปสู่ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ จากประชาชน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดขอนแก่น กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น