น้ำในอ่างเก็บน้ำลดลงหวั่นวิกฤติภัยแล้งซ้ำรอยปี 48

ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำในจังหวัดระยองลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง ชาวบ้านหวั่นเกิดวิกฤติภัยแล้งซ้ำรอย ปี2548 ขณะที่ชลประทาน ยืนยัน วิกฤติที่ผ่านมาเป็นบทเรียน วันนี้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ทำให้น้ำเพียงพอใช้ได้ทุกภาคส่วน

            วันที่ 18 สิงหาคม 2562 อ่างเก็บน้ำดอกกรายในตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดระยอง ที่ต้องส่งไปหล่อเลี้ยงทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร การท่องเที่ยว และน้ำประปา วันนี้ ปริมาณน้ำในอ่างลดลง จนมองเห็นผืนดิน  ชาวบ้านได้พากันมาลงเบ็ด จับปลา ช้อนกุ้ง บริเวณรอบอ่าง ซึ่งมีน้ำเหลือเพียงไม่มาก

           นายมานัส บุญเฟื่องฟู อายุ 67 ปี ชาวบ้าน บอกว่า ตั้งแต่เกิดวิกฤติภัยแล้งเมื่อปี พ.ศ. 2548 และ2551  ผ่านมากว่า 10 ปี ระยอง ไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอีกเลย น้ำในอ่างเก็บน้ำทุกอ่าง ไม่เคยพร่อง มีปริมาณน้ำเติมเต็ม เพราะฝนตกตามฤดูกาล บางปีมีน้ำมากแต่ก็มีการบริหารจัดการที่ดี กระทั่งมาปีนี้ สภาพอากาศร้อนจัด ถึงฤดูฝนมี มรสุม และฝนตกมาก็จริง แต่ปริมาณน้ำฝนก็น้อยมาก จนทำให้น้ำในอ่างเก็บน้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัด

           นายสุริยพล นุชอนงค์ ผู้อำนวยการชลประทานระยอง  ยอมรับว่า ปัจจุบัน ปริมาณ น้ำ ในอ่างเก็บน้ำโดยรวมทั้งหมด จำนวน 5อ่าง เหลือน้ำอยู่ ประมาณ ร้อยละ 45 หรือ 270ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเมื่อเทียบกับเมื่อปี พ.ศ. 2548ที่เกิดวิกฤตภัยแล้ง วันนี้คำนวณไว้ที่ฝนไม่ตกลงมาอีกเลย ปริมาณน้ำที่เหลือทั้งหมด ก็จะใช้ไปได้จนถึง เดือนกรกฎาคม ปีหน้า ซึ่งการบริหารจัดการน้ำได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดยอ่างเก็บน้ำทั้งหมด ถูกบริหารในแบบ อ่างพลวง ที่เชื่อมต่อกัน โดยมีอ่างประแส ขนาดความจุ 248ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นโอ่งใหญ่ของจังหวัด กระจายน้ำไปยังพื้นที่ต่างๆ และทุกภาคส่วนได้อย่างเพียงพอโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม ที่ต้องใช้น้ำกว่า ร้อยละ 65   ก็จะไม่เดือดร้อน

        ส่วนภาคประปานั้น หากประชาชนที่ใช้บริการจาก การประปาส่วนภูมิภาค ก็ไม่ต้องวิตกกังวล เพราะน้ำต้นทุนที่ใช้ผลิตประปา ยังเพียงพอ เช่นเดียวกับเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา และชาวสวน ที่อยู่ในพื้นที่ชลประทาน ก็ยังคงมีน้ำใช้ได้ตามปกติ ส่วนที่อยู่นอกเขตชลประทาน หากเดือดร้อนให้แจ้งกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประสานมายังชลประทานให้การช่วยเหลือนำเครื่องจักรขุดชักร่องน้ำเพื่อคลายปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร  นายสุริยพล กล่าว

           ผู้สื่อข่าวรายงาน เพิ่มเติมว่า ภายหลังจากเกิดวิกฤติภัยแล้งเมื่อปี พ.ศ. 2548 จนเกิดการแย่งชิงน้ำในภาคอุตสาหกรรม ส่งผลกระทบและขาดความเชื่อมั่นจากนักลงทุน รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณจำนวนมหาศาลแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างยั่งยืน ทำให้วันนี้ ระยองมีอ่างเก็บน้ำ5แห่ง แบ่งเป็น2ลุ่มน้ำ คือลุ่มน้ำคลองใหญ่ มีอ่างเก็บน้ำดอกกราย อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล และอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ส่วนลุ่มน้ำประแส มีอ่างเก็บน้ำระโอก อ่างเก็บน้ำประแส ทั้ง5อ่าง เก็บน้ำได้ 597ล้านลูกบาศก์เมตร

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดระยอง กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น