กศน.แต่งชุดไทยจัดงานวันรักการอ่าน

กศน.แต่งชุดไทยจัดงานวันรักการอ่าน

วันนี้ 2 เม.ย. เวลา 09.00 น. นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผวจ.บึงกาฬ เป็นประธานเปิดการจัดงานวันรักการอ่าน ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา กศน. และประชาชนทั่วไป อ่าน เขียน เรียน ค้นคว้า จากหนังสือ และสื่ออินเทอร์เน็ต ปลูกฝังทัศนคติด้านการศึกษา เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นการเฉลิมฉลองครบ 10 ปี ของการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการอ่านของสำนักงาน กศน. และให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยดึงกระแสละครบุพเพสันนิวาส ให้คณะครู ผู้สอนแต่งชุดไทย มาออกบูทจัดนิทรรศการส่งเสริมให้ “ออเจ้า” ทั้งหลาย ปลูกฝังทัศนคติให้มีนิสัยรักการอ่าน  ณ ภายในลานเอนกประสงค์สำนักงาน กศน. อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

ชุดไทย
ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 63 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การจัดนิทรรศการศาสตร์พระราชา การประกวดร้องเพลง การประกวดเล่านิทานคุณธรรม การประกวดเรียงความ การประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน

นายประเวช เหล่าประเสริฐ รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติและกำหนดให้ วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น “วันรักการอ่าน” โดยกำหนดให้ปี 2552 – 2561เป็นทศวรรษแห่งการอ่าน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งการจัดโครงการ วันรักการอ่าน 2 เมษายน ในวันนี้ ได้กำหนดให้ห้องสมุดประชาชนทุกแห่งจัดกิจกรรม “ปลูกการอ่าน สานปัญญา 2 เมษา รักการอ่าน” วัตถุประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในวันรักการอ่านวันที่ 2 เมษายน ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน อ่าน เขียน เรียน ค้นคว้า จากหนังสือ และสื่ออินเทอร์เน็ต

นิทรรศการ
นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผวจ.บึงกาฬ เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการอ่านของสำนักงาน กศน. และให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยดึงกระแสละครบุพเพสันนิวาส ให้คณะครู ผู้สอนแต่งชุดไทย มาออกบูทจัดนิทรรศการส่งเสริมให้ “ออเจ้า” ทั้งหลาย ปลูกฝังทัศนคติให้มีนิสัยรักการอ่าน ณ ภายในลานเอนกประสงค์สำนักงาน กศน. อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 63 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การจัดนิทรรศการศาสตร์พระราชา การประกวดร้องเพลง การประกวดเล่านิทานคุณธรรม การประกวดเรียงความ การประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน การตอบปัญหาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา การประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมเล่าเรื่องจากภาพ กิจกรรมใบ้คำ เป็นต้น

โดยการจัดงานในปีนี้ยังได้ดึงกระแสนิยมที่กำลังมาแรงจากละครบุพเพสันนิวาส มาผสมผสานในการจัดงานโดยให้ กศน.ทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดบึงกาฬ ร่วมแต่งชุดไทยตามรอยละครบุพเพสันนิวาส มาออกบูทนิทรรศการส่งเสริมให้ “ออเจ้า” ทั้งหลาย ปลูกฝังทัศนคติให้มีนิสัยรักการอ่าน เพราะถือเป็นหัวใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมีความสำคัญยิ่งต่อการนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา กศน.และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน..

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดบึงกาฬ กดอ่านที่นี่